Global Trends
De Week van de Energie

De nieuwe generatie

Energiepioniers laten hun licht schijnen: E-Stone Batteries, SAMEEN Amsterdam, De Duurzame Energie Unie en GeldGROENWassen.
donderdag 18 sep 2014, 11.00
do 18 sep 2014, 11.00
IJ Zaal

Het versnellen van de energietransitie vraagt om vernieuwende inzichten en oplossingen. Voor het veranderen van de status quo zijn uitdagende en soms voor onmogelijk geachte ideeën nodig, zeker in de conventionele energiesector. Daarom bieden OneWorld Toekomstdenkers en Wij krijgen Kippen in de Week van de Energie het podium aan een nieuwe generatie dwarsdenkers.

Laat je tijdens deze sessie inspireren door jonge energiepioniers die hun verfrissende, dwarse en revolutionaire blik op het gebied van (lokale) duurzame energie met ons en elkaar komen delen. Na vier inspiratie-pitches nodigen we iedereen uit om mee te denken in de interactieve break-out sessies.

Vera BachrachE-Stone Batteries
Vera werkt met haar team aan een duurzame accu. Een milieuvriendelijk antwoord op de energieopslag van groene stroom! Vera is al langer bezig met duurzaamheid en energie. Voor de Zonnefabriek ontwikkelde ze het project ‘Zon op school’: zonne-energie voor scholen in combinatie met les over klimaatverandering, duurzaamheid en de toekomst. Vorig jaar stond Vera in de Duurzame Jonge 100.

Bob Klein-Lankhorst en Esther LunenborgSAMEEN Amsterdam
Bob en Esther vertegenwoordigen Studenteninitiatief SAMEEN (samen eigen energie). SAMEEN zorgt dat studenten in de vorm van bijbanen en stages een bijdrage kunnen leveren aan de energie-oplossing van de toekomst. De studenten van SAMEEN helpen bedrijven, energie-coöperaties en andere initiatieven op een coöperatieve, onafhankelijke en betaalbare wijze bij het verwezenlijken van hun ambities. Bob vertelt over zijn opdracht voor Hier Opgewekt.

Rense van DijkDe Duurzame Energie Unie
Rense is directeur van Duurzame Energie Unie, een ‘Shared Service Centre’ voor lokale duurzame energie-initiatieven. Dit zijn veelal coöperaties van enthousiaste burgers en ondernemers die zelf het heft in handen nemen. Het opzetten van een energiebedrijf en alles wat daarbij komt kijken is veelomvattend. Elk lokaal energiebedrijf kan zich nu aansluiten bij de Duurzame Energie Unie.

Judith RoodenrijsGeldGROENWassen
Judith is een van de initiatiefneemsters van GeldGROENWassen. Met GeldGROENWassen help je als klant een buurtondernemer met een duurzame energiemaatregel. De buurtondernemer hoeft niet naar de bank om geld te lenen, maar krijgt het geld voor de energie-investering van zijn of haar klanten. De klant krijgt van de ondernemer waardebonnen ter waarde van het ingelegde bedrag plus een bonus. Op deze manier houden we onze buurtwinkels in bedrijf, zien wij als buur of klant wat er met ons geld gebeurt, verdienen we geld door te investeren en werken we samen aan een beter milieu.

Dit programma wordt georganiseerd door Wij Krijgen Kippen en OneWorld Toekomstdenkers.

OneWorld Toekomstdenkers
OneWorld Toekomstdenkers is hét nieuwe online platform van OneWorld.nl waar jonge denkers en doeners hun visie op een duurzame en eerlijke wereld geven. Zij spreken de VN toe in New York, trappen op een bamboefiets naar
Antarctica om aandacht te vragen voor waterschaarste en zetten hun eigen duurzame energiebedrijfjes op. Toekomstdenkers is een platform van OneWorld.nl: dé grootste Nederlandse website over mondiale verbondenheid en duurzaamheid.

Wij krijgen Kippen
Wij krijgen Kippen werkt aan de transitie naar een metropoolregio Amsterdam op schone energie in 2028. Een ‘man op de maan’-actie waarvoor alle mensen, instellingen, verenigingen, bedrijven en overheden nodig zijn. Met het EnergieOntbijt en Expertsessies brengt Wij krijgen Kippen denkers, doeners en fans van lokale duurzame energie samen om met elkaar ideeën uit te wisselen, te weten waar anderen mee bezig zijn, inspiratie op te doen zodat we goed geïnformeerd, geïnspireerd en gefinancierd op kunnen stomen naar 2028.