Global Trends

Alles over de NOVI

Hoe bouwen we aan een duurzame toekomst voor Nederland en welke rol kan de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) hier in spelen?
dinsdag 24 sep, 20.00
di 24 sep, 20.00
Grote zaal

Groeiende steden, een veranderend klimaat en de circulaire economie vragen om een nieuwe visie over hoe we omgaan met onze ruimte. Hoe kunnen we de ruimtelijke kwaliteit van Nederland verbeteren en tegelijkertijd noodzakelijke transities te realiseren? En hoe verbind je daarbij de verschillende schaalgroottes van wijk, stad, regio en land? De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) moet ons uitkomst bieden. Maar hoe werkt dat?

Overheden, kennisinstellingen, het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en burgerinitiatieven; in een grensoverschrijdend proces hebben ze allen meegewerkt om tot een visie te komen. Met als resultaat de presentatie van het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) op 20 juni 2019. Doel is Nederland een duurzaam toekomstperspectief te bieden door belangen in samenhang af te wegen, zoveel mogelijk te kiezen voor het combineren van functies en er nu mee aan de slag te gaan; niet uitstellen of doorschuiven.

Maar hoe komen we van de visie naar een effectieve aanpak en uitvoering? Wat gebeurt er als we niets doen aan een langetermijnplanning? Krijgen we dan allerlei ruimtelijke problemen? En wordt de NOVI inderdaad het leidend principe voor overkoepelende ruimtelijke vraagstukken?

Vanavond nemen we je mee aan de hand van drie verschillende cases door deze te toetsen aan de ontwerp-NOVI:

  • Havengebieden Rotterdam en Amsterdam
  • Eindhoven
  • Veenweidegebied Friesland

Hoe gaat deze visie helpen de complexiteit van opgaven op te lossen? Verandert dit iets aan de organisatie, aanpak of vorm? En waar kan de NOVI nou echt het verschil maken?

dinsdag 24 sep, 20.00
Grote zaal
Deze 192 mensen waren aanwezig