De Stad
Slotevent Challenge Stad van de Toekomst

De Nacht van de Stad van de Toekomst

Hoe ziet de Stad van de Toekomst eruit? Stadmakers, bestuurders en geïnteresseerden leggen deze avond het fundament.
donderdag 31 mrt 2016, 18.30
do 31 mrt 2016, 18.30
Grote zaal

Hoe ziet de Stad van de Toekomst eruit? Stadmakers, bestuurders, ondernemers en geïnteresseerden leggen op 31 maart in Pakhuis de Zwijger samen het fundament. Onze steden bruisen van de nieuwe ideeën en initiatieven: voor het eerst brengen we alle betrokkenen samen. Niet om te praten, maar om in kaart te brengen wat Nederland op het gebied van stedelijke vernieuwing te bieden heeft. Welke sociale, technologische, bestuurlijke en duurzame kennis hebben wij in huis?

In de aanloop naar de finale van de Challenge Stad van de Toekomst op 14 april op de Innovation Expo onderzoeken we deze avond vijf thema’s. Denk mee! We starten met een plenaire sessie van 18:30 – 19:15 in de Grote Zaal, daarna is er een soepbreak (gratis!) van een half uur. Daarna gaan we in de volgende sessies uiteen:

1. De economie van de stad van de toekomst

Hoe wordt gewerkt en geproduceerd in de stad van de toekomst? Hoe duurzaam is die stad, welke verdienmodellen zijn er? Deze sessie duurt van 19.45 – 20.45 uur en hier in onder anderen:

2. De sociale stad

In de stad van de toekomst wordt vooral ook geleefd. Hoe doen we dat? Waar en hoe ontmoeten we elkaar? En hoe zorgen we ervoor dat die stad leefbaar is en dat er gemeenschapszin bestaat? Deze sessie duurt van 19.45 – 20.45 uur en hier in onder anderen:

3. De veilige (water)stad

Hoe houden we droge voeten en zorgen we voor gezond drinkwater? Hoe gaan we om met calamiteiten? Wie zijn verantwoordelijk? Deze sessie duurt van 21.00 – 22.15 uur en hier in onder anderen:

4. De fysieke stad

Hoe benutten we de ruimte in onze stad van de toekomst? Hoe bouwen we die stad, met welke materialen en op welke manieren? Deze sessie duurt van 21.00 – 22.00 uur en hier in onder anderen:

5. Technologie voor de stad

In de stad van de toekomst speelt technologie waarschijnlijk een belangrijke rol. Welke precies? En hoe zetten we technologie in voor (en met?) stadsbewoners? Deze sessie duurt van 21.00 – 22.00 uur en hier in onder anderen:

donderdag 31 mrt 2016, 18.30
Grote zaal
Deze 353 mensen waren aanwezig