Global Trends

De mythe van het vaste contract

Hoe richten we een arbeidsmarkt in met zekerheden voor alle werkenden, van zzp’er tot payroller?
dinsdag 15 okt, 20.00
di 15 okt, 20.00
Workspace

Het vaste contract wordt gezien als het maatschappelijk ideaal: de vaste baan is een ‘echte’ baan en echte banen geven je toegang tot zekerheden. Hoewel het vaste contract inderdaad zorgt voor de meeste zekerheden, is het de vraag of het vaste contract ook gelukkiger maakt. Met verschillende experts onderzoeken we de huidige situatie op de arbeidsmarkt en kijken we of de zekerheden van het vaste contract ook voor andere werkvormen kunnen gelden. Hoe zorgen we voor zekerheden voor alle werkenden?

Roos Wouters is aanjager van de Werkvereniging, het belangenplatform voor Modern Werkenden. Werkenden die zelf de regie willen over hun leven, hun loopbaan en hun sociale zekerheid. Daarnaast geeft Roos al meer dan 12 jaar adviezen, lezingen en workshops aan overheid en bedrijfsleven die ertoe leiden dat organisaties, teams en individuen effectief en met plezier in beweging komen.

Dr. Fabian Dekker is arbeidssocioloog en studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier promoveerde hij op onderzoek naar de gevolgen van de flexibilisering van werk voor sociale zekerheid (2011). Als onderzoeker was hij werkzaam aan de Universiteit Utrecht, Verwey-Jonker Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam, Regioplan en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Nu is hij hoofd onderzoek bij Start Foundation. Hij publiceerde onder andere de boeken ‘Bankzitten. Jeugdwerkloosheid in Nederland’ en ‘En toen waren er zzp’ers’ (beiden verschenen in 2013). Daarnaast verschenen de boeken ‘Het Midden Weg’ (2018) en ‘Theorie en praktijk van arbeid’ (2019). Hij werkt op dit moment onder andere aan een nieuw boek over onzekerheid en maatschappelijk onbehagen.

Sarike Verbiest is onderzoeker en adviseur op het gebied van flexibele arbeid bij TNO gezond leven. Ze geeft organisaties advies over hoe zij flexibele arbeid op een duurzame manier kunnen inzetten en zoekt naar een optimum tussen de belangen van zowel de werknemers als de werkgevers. Ze heeft tevens verschillende artikelen geschreven over onder andere de groei van de flexibele schil in Nederland en de diversiteit van de flexibele arbeidsmarkt.

Sjaak Zonneveld is schrijver, spreker en inspirator. Van origine komt hij uit de softwarebranche, maar sinds 1 januari 2014 is Sjaak commercieel directeur bij BrightPensioen, de eerste pensioenaanbieder op coöperatieve basis. 

Folkert Hersman studeerde Personeelwetenschappen in Tilburg en is HR adviseur met een vast contract. Als HR adviseur heeft hij vele reorganisaties meegemaakt en zag dat mensen pas na het vallen van het doek het heft in eigen hand namen. Waarom doen we dat niet pro-actief vroeg hij zich en schreef onlangs een artikel over een nieuwe kijk op loopbanen. 

Patrick Davidson is mede-oprichter van Energy Finder. Dit bedrijf onderzoekt de energie van mensen, teams en organisaties. Zo vergeleek hij de energie waarmee mensen aan de slag gaan van mensen met een vast contract en mensen met een flexcontract.  Zijn nieuwe boek ‘Werkvuur, hoe energieke mensen & teams positieve impact maken’ verschijnt in oktober bij Boom Uitgevers. 

dinsdag 15 okt, 20.00
Workspace
Deze 55 mensen waren aanwezig