Global Trends

De mythe van het vaste contract

Is het vaste contract nog steeds ons ideaal of maken we elkaar dat wijs?
dinsdag 15 okt, 20.00
di 15 okt, 20.00
Workspace

Een vaste baan lijkt het maatschappelijk ideaal. De vaste baan is een ‘echte baan’ en echte banen geven je toegang tot zekerheden. Sociale zekerheden zoals bij arbeidsongeschiktheid en een pensioen. Met een vaste baan zijn mensen gelukkiger, productiever en doen meer aan hun ontwikkeling. Daarom is de vaste baan het beste voor onze samenleving. Je hoeft je er maar even in te verdiepen en dit is wat je hoort. Maar is het ook allemaal waar? Verschillende experts nemen deze uitspraken onder de loep.

Roos Wouters is aanjager van de Werkvereniging, het belangenplatform voor Modern Werkenden. Werkenden die zelf de regie willen over hun leven, hun loopbaan en hun sociale zekerheid. Daarnaast geeft Roos al meer dan 12 jaar adviezen, lezingen en workshops aan overheid en bedrijfsleven die ertoe leiden dat organisaties, teams en individuen effectief en met plezier in beweging komen.

Dr. Fabian Dekker is arbeidssocioloog en studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier promoveerde hij op onderzoek naar de gevolgen van de flexibilisering van werk voor sociale zekerheid (2011). Als onderzoeker was hij werkzaam aan de Universiteit Utrecht, Verwey-Jonker Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam, Regioplan en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Nu is hij hoofd onderzoek bij Start Foundation. Hij publiceerde onder andere de boeken ‘Bankzitten. Jeugdwerkloosheid in Nederland’ en ‘En toen waren er zzp’ers’ (beiden verschenen in 2013). Daarnaast verschenen de boeken ‘Het Midden Weg’ (2018) en ‘Theorie en praktijk van arbeid’ (2019). Hij werkt op dit moment onder andere aan een nieuw boek over onzekerheid en maatschappelijk onbehagen.

Sjaak Zonneveld is schrijver, spreker en inspirator. Van origine komt hij uit de softwarebranche, maar sinds 1 januari 2014 is Sjaak commercieel directeur bij BrightPensioen, de eerste pensioenaanbieder op coöperatieve basis. 

Folkert Hersman studeerde Personeelwetenschappen in Tilburg en is HR adviseur met een vast contract. Verwondert zich al langere over mensen die niet al hun potentieel benutten en ziet dat er veel IQ punten blijven liggen bij de tourniquets van veel organisaties. Heeft veel reorganisaties meegemaakt en zag dat mensen pas na het vallen van het doek het heft in eigen hand namen. Waarom doen we dat niet pro-actief? Schreef onlangs een artikel over een nieuwe kijk op loopbanen en gunt de huidige en toekomstige generaties dat er meer momenten komen dat je jezelf weer opnieuw mag uitvinden en nieuwe paden kunt gaan bewandelen. 

Patrick Davidson is mede-oprichter van Energy Finder. Dit bedrijf onderzoekt de energie van mensen, teams en organisaties. Zo vergeleek hij de energie waarmee mensen aan de slag gaan van mensen met een vast contract en mensen met een flexcontract.  Zijn nieuwe boek ‘Werkvuur, hoe energieke mensen & teams positieve impact maken’ verschijnt in oktober bij Boom Uitgevers. 

dinsdag 15 okt, 20.00
Workspace
Reserveer
Deze 12 mensen zijn aanwezig