De Stad
Global Trends
Nederlandse Commons Assembly

De Meent

Gezamenlijk ontwerpen en bouwen van het Nederlandse platform voor commoners.
Gratis toegang
donderdag 13 apr, 19.00
do 13 apr, 19.00
Expo
Reageer

Na de eerste Europese Commons Assembly in Brussel eind 2016 zijn we op 11 januari van dit jaar begonnen met de verkenning van een Nederlandse assembly. De groep initiatiefnemers heeft sindsdien een eerste idee uitgewerkt voor een commoners platform voor praktische ondersteuning, zichtbaarheid, krachtenbundeling, visieontwikkeling, kennisuitwisseling en het samenwerken aan een maatschappelijke verandering. Deze bijeenkomst is bedoeld om met die eerste ideeën aan de slag te gaan en gezamenlijk te ontwerpen en te bouwen aan de Nederlandse Commons Assembly: De Meent.

De eerste bijeenkomst van de Nederlandse Commons Assembly was vooral een inhoudelijke verkenning van de waarde van commons voor de toekomst van onze samenleving. De grote vraag die in de lucht hangt is: hoe dan? Het antwoord daarop wordt al door velen gegeven in de praktijk: energiecoöperaties, buurtcommunities, coöperatieve gebiedsontwikkeling en ga zo maar door. Maar kunnen we al die losse initiatieven versterken door ze te verbinden? Onder de noemer De Meent verkennen we de mogelijkheden voor een platform of belangenvereniging voor commoners. De Meent wil in ieder geval een paltform zijn voor:

  • het praktisch ondersteunen van commoners en coöperatieven;
  • het creëren van zichtbaarheid van het commons denken en handelen;
  • het bundelen van krachten door een community te bouwen, gericht op solidariteit en wederzijdse empowerment;
  • een stem te geven aan commoners in het publieke en politieke debat;
  • het ontwikkelen maatschappelijke visie en verbeelding;
  • het uitwisselen en ontwikkelen van kennis;
  • het teweegbrengen van een brede maatschappelijke verandering.

Het basisidee is er, maar wat De Meent gaat zijn willen we samen ontwerpen en ontwikkelen. Want De Meent is van ons allemaal. Daarom gaan we deze bijeenkomst vooral ook praktisch aan de slag in werksessies.

De Meent

De Meent is een oude Nederlandse naam voor gemeengoed en het gezamenlijk beheer daarvan. In het Engels wordt de term ‘commons’ gebruikt. Maar de opkomende coöperatieve beweging is niet gestoeld op een terug-naar-vroeger ideologie. Integendeel. Het is een vernieuwingsbeweging die streeft naar een eerlijke en duurzame samenleving waar creativiteit, virtuositeit, innovatiedrift en productiviteitsgroei bijdragen aan de natuurlijke en sociale leefomgeving.

Gratis toegang
donderdag 13 apr, 19.00
Expo
Reserveer
Deze 21 mensen zijn aanwezig