De Stad
Global Trends
Nederlandse Commons Assembly

De Meent

Gezamenlijk ontwerpen en bouwen van het Nederlandse platform voor commoners.
donderdag 13 apr 2017, 19.00
do 13 apr 2017, 19.00
Expo

Na de eerste Europese Commons Assembly in Brussel eind 2016 zijn we op 11 januari van dit jaar begonnen met de verkenning van een Nederlandse assembly. De groep initiatiefnemers heeft sindsdien een eerste idee uitgewerkt voor een commoners platform voor praktische ondersteuning, zichtbaarheid, krachtenbundeling, visieontwikkeling, kennisuitwisseling en het samenwerken aan een maatschappelijke verandering. Deze bijeenkomst is bedoeld om met die eerste ideeën aan de slag te gaan en gezamenlijk te ontwerpen en te bouwen aan de Nederlandse Commons Assembly: De Meent.

De eerste bijeenkomst van de Nederlandse Commons Assembly was vooral een inhoudelijke verkenning van de waarde van commons voor de toekomst van onze samenleving. De grote vraag die in de lucht hangt is: hoe dan? Het antwoord daarop wordt al door velen gegeven in de praktijk: energiecoöperaties, buurtcommunities, coöperatieve gebiedsontwikkeling en ga zo maar door. Maar kunnen we al die losse initiatieven versterken door ze te verbinden? Onder de noemer De Meent verkennen we de mogelijkheden voor een platform of belangenvereniging voor commoners. De Meent wil in ieder geval een paltform zijn voor:

 • het praktisch ondersteunen van commoners en coöperatieven;
 • het creëren van zichtbaarheid van het commons denken en handelen;
 • het bundelen van krachten door een community te bouwen, gericht op solidariteit en wederzijdse empowerment;
 • een stem te geven aan commoners in het publieke en politieke debat;
 • het ontwikkelen maatschappelijke visie en verbeelding;
 • het uitwisselen en ontwikkelen van kennis;
 • het teweegbrengen van een brede maatschappelijke verandering.

Het basisidee is er, maar wat De Meent gaat zijn willen we samen ontwerpen en ontwikkelen. Want De Meent is van ons allemaal. Daarom gaan we deze bijeenkomst vooral ook praktisch aan de slag in werksessies. We gaan werken met 4 tafels/hoeken, met 4 onderwerpen: 

 • Wat hebben Commoners nodig? Aan deze tafel kunnen pioniers een lijst maken met dingen die ze nodig hebben (wetswijzigingen, juridische kennis bij de gemeente, een commons-ambtenaar, etc). Hieruit moet een eerste versie komen van een lijst waar de belangenvereniging zich voor kan in gaan zetten.
 • Movement-building! Aan deze tafel kunnen Commoners bijdragen aan de strategie van de groei van de beweging. Tips over hoe je met elkaar in contact komt, ideeën voor volgende events, campagne-inzichten, etc.
 • Profile the Pioneers: Aan deze tafel werken we aan een plan om de Commoners te laten zien, door middel van film, mooie verhalen, en andere content.
 • Manifesto: Aan deze tafel kunnen mensen bijdragen aan het Manifesto De Meent 2020: een gezamenlijk manifesto, de eerste publicatie van De Meent.

De Meent

De Meent is een oude Nederlandse naam voor gemeengoed en het gezamenlijk beheer daarvan. In het Engels wordt de term ‘commons’ gebruikt. Maar de opkomende coöperatieve beweging is niet gestoeld op een terug-naar-vroeger ideologie. Integendeel. Het is een vernieuwingsbeweging die streeft naar een eerlijke en duurzame samenleving waar creativiteit, virtuositeit, innovatiedrift en productiviteitsgroei bijdragen aan de natuurlijke en sociale leefomgeving.

donderdag 13 apr 2017, 19.00
Expo
Deze 47 mensen waren aanwezig