Global Trends

De man die de wereld wilde veranderen

Documentaire met nagesprek over Peter Westerveld en zijn grensverleggende aanpak van het klimaatprobleem.
maandag 7 dec 2015, 19.30
ma 7 dec 2015, 19.30
Studio

De hoofdpersoon van de documentaire 'De man die de wereld wilde veranderen', kunstenaar Peter Westerveld, was een klimaatvisionair. Of - volgens sommigen - een fantast. Hij wilde met zijn landschapskunst in Oost-Afrika de erosie stoppen, regenwater weer ondergronds brengen, drinkwater voor mens en dier bewerkstelligen en zo grootschalige herbebossing genereren door natuurlijke processen. Dit was een win-win scenario volgens hem. Door dit in hydrologische corridors te herhalen zou je wereldwijd het klimaat kunnen pacificeren.

De documentaire De man die de wereld wilde veranderen volgt Peter Westerveld op zijn missie om de wereld ervan te overtuigen dat het klimaatprobleem op te lossen is met wat denk- en rekenwerk. De weg leidt langs vele hindernissen met als dramatisch dieptepunt zijn plotselinge dood in augustus 2014. Maar ook na zijn dood houden de ideeën van Peter Westerveld de gemoederen bezig. Bij de universiteit Wageningen wordt zijn klimaatkunstwerk gereconstrueerd. Voor de Naga Foundation die hem in de jaren voor zijn dood steunde dient zijn gedachtegoed als inspiratie voor nieuwe ambitieuze vergroeningsprojecten

Na vertoning van de documentaire zullen we met elkaar in gesprek gaan over grootschalige duurzame vergroening als voorwaarde voor enig klimaateffect en of én hoe dit bewerkstelligd kan worden.

maandag 7 dec 2015, 19.30
Studio
Deze 120 mensen waren aanwezig