Global Trends

De Landbouwtransitie (VERZET)

Hoe versnellen we de transitie naar duurzaam ondernemen in de boerensector?
dinsdag 14 apr, 20.00
di 14 apr, 20.00
Grote zaal

Nederland loopt al decennia voorop in agrarische innovatie. Dit heeft veel goeds gebracht, maar bracht ook verschraling van het landschap en uitholling van de biodiversiteit en de grond. Met de stikstofcrisis en de boerenprotesten is duidelijker dan ooit dat een eerlijke transitie naar een nieuwe manier van boeren nodig is. Overal in het land zijn er voorbeelden van boeren en andere initiatieven die al werken op een andere manier waarin de natuur centraal staat. Maar hoe kunnen we de meerderheid van de Nederlandse landbouw- en veeteeltsector ondersteunen bij een omschakeling naar meer natuurinclusief boeren? Aan welke knoppen kunnen we draaien om een systeemverandering te weeg te brengen? Hoe kunnen we innovatieve voorbeelden en initiatieven opschalen voor de massa? En dat liever vandaag dan morgen, met de boeren voorop. 

Tijdens dit programma bespreken we twee van de grote vraagstukken in de transitie naar een duurzame boerensector. Wat is nodig en wat is mogelijk? Welke ideeën heeft de sector? En hoe kunnen we de transitie naar duurzaam ondernemen in de boerensector versnellen?

Bodemprijzen en omschakelkrediet
De huidige grondprijzen leggen druk op het verdienvermogen van de boer en daarmee de bereidheid en mogelijkheid om, om te schakelen naar een duurzamere manier van produceren vanwege het missen van inkomsten. Daarnaast verliest de boer inkomsten tijdens de daadwerkelijke omschakeling. Hoe kunnen we via grondbezit en garanties voor een omschakelkrediet helpen bij de transitie naar het nieuwe boeren? Wat is de rol van wet- en regelgeving of de overheid hierin?

De markt voor ecosysteemdiensten
Taken als natuur- en landschapsbeheer maken steeds vaker deel uit van het werk van de boer, maar dit sluit niet of amper aan op hun verdienmodel. Hoe kan de samenleving boeren vergoeden voor deze groene diensten? Bestaat er momenteel een CO2 markt en hoe werkt dit vervolgens? En wat is er voor nodig om initiatieven hiervoor groter te maken? Wat is de rol van wet- en regelgeving of de overheid hierin?