De Stad

De kwetsbare wijk

Hoe staat het met de leefbaarheid in de kwetsbaarste wijken? In gesprek over het rapport ‘Kwetsbare Wijken in Beeld’ van Platform31.
donderdag 20 apr 2017, 20.00
do 20 apr 2017, 20.00
Expo

Sinds 2012 stagneert de positieve ontwikkeling van de leefbaarheid in wijken die de afgelopen decennia als probleemwijk, aandachtswijk of prioriteitswijk zijn gelabeld. Is deze trend ook in Amsterdam zichtbaar? Aan de hand van het rapport ‘Kwetsbare Wijken in Beeld’ van Platform31 gaan we hierover in gesprek met een aantal experts.

  • Matthijs Uyterlinde presenteert het rapport ‘Kwetsbare wijken in beeld’ van Platform31.
  • Jeroen Slot presenteert cijfers en kaarten van het OIS waarin de ontwikkelingen beschreven in het onderzoek van Platform31 worden getoetst aan de situatie van Amsterdam.
  • Hettie Politiek en Jop Fackeldey gaan in gesprek over hun ervaringen met kwetsbare wijken.
donderdag 20 apr 2017, 20.00
Expo
Deze 27 mensen waren aanwezig