De Stad

De kracht van Kritische Pedagogiek

Onderwijs dat (maatschappelijke) conflicten confronteert
vrijdag 31 jan, 20.00
vr 31 jan, 20.00
IJ Zaal

Slavernij, racisme, sekse-ongelijkheid en armoede zijn geen herinneringen uit een donker verleden, maar hedendaagse uitdagingen waar we telkens opnieuw mee worden geconfronteerd. Deze vormen van onderdrukking komen voort uit een economisch systeem waarin winst en rijkdom boven menselijkheid, natuur en verdiensten worden gesteld. Het (economische) succes van een steeds kleinere groep bepaalt voor een groot deel de dagelijkse realiteit voor de rest van de mensen. Mogelijkheden tot verzet voor deze laatste groep zijn beperkt. Zij zijn immers afhankelijk van de economische en culturele grenzen die door de dominante minderheid gesteld worden. Waar conventionele onderwijsmethoden deze ongelijke machtsverhoudingen normaliseren, kan de kritische pedagogiek een krachtige rol spelen in het doorbreken van deze structuren, door emanciperende kennis onder alle lagen van de bevolking te verspreiden. In dit programma bespreken we de waarde van deze onderwijsmethode en haar toepasbaarheid in de hedendaagse Nederlandse context.

Kritische pedagogiek biedt kennis en handvatten voor mensen van alle etniciteiten, leeftijden, genders en geloofsovertuigingen waarmee zij het dominante beeld van de wereld kunnen bekritiseren, alternatieve werkelijkheden kunnen formuleren en omarmen waarmee zij de regels van het spel vernieuwen om bevrijdende stappen te kunnen zetten.

Wat gaan wij doen:

Ginie Servant zal de avond beginnen met een inhoudelijke introductie van de Kritische Pedagogiek.

Gevolgd door een historisch panel, waarin Anne-ruth Wertheim en Theo Jansen zullen vertellen hoe zij het Open Projectonderwijs in het voortgezet onderwijs tot stand hebben gebracht, en Arie van den Brand zijn engagement bij het Volkshogeschool in Bergen zal toelichten.

Dan zal Alona van Rosmalen haar persoonlijke onderzoek en kunstwerk Complaint ‘Body of knowlegde’  toelichten, waarin de illusie van etnische diversiteit in het onderwijs wordt blootgesteld.

Alona van Rosmalen zal daarna deel uitmaken van een artistiek geaccentueerde panel, waarbij Esma Moukhtar de cruciale samenhang tussen kunst en Kritische Pedagogiek zal benadrukken.

Vervolgens zal Ginie Servant terugkomen om de relevantie van Kritische Pedagogiek in het huidige klimaatdebat te belichten.

Tot slot is er een eind panel waarbij er gereflecteerd wordt op de (mogelijke) aanwezigheid van Kritische Pedagogiek in het hedendaagse Nederland om daarbij emancipatorische stappen te zetten. 

 

vrijdag 31 jan, 20.00
IJ Zaal
Deze 66 mensen waren aanwezig