De Stad
Global Trends

De keuze voor een Smart City

Wat brengt technologie de gebiedsontwikkeling?
maandag 29 feb 2016, 20.00
ma 29 feb 2016, 20.00
Grote zaal

Bij de ontwikkeling van onze steden speelt technologie vandaag de dag een steeds grotere rol. Onze steden moeten slimmer worden, Smart Cities. Maar wat betekent dit voor de manier waarop wij onze steden inrichten? En wat betekent het voor de inwoners van de stad? Zijn wij straks automatisch allemaal Smart Citizens? En welke rol en verantwoordelijkheid brengt dit met zich mee?

Programma
We beginnen de avond door in gesprek te gaan met twee (internationale) experts, Rick Robinson en Martijn de Geus, over de vraag wat volgens hen de Smart City en de Smart Citizen is. Vervolgens wordt er gekeken wat Smart City ontwikkelingen voor invloed hebben op inwoners van een stad in relatie tot hun leefomgeving (huis, buurt en stad) Dat onze steden slimmer worden is een feit, maar het adoptie en adaptief vermogen van steden en het meenemen van burgers (particaptie) zal mede-bepalend zijn hoe het potentieel van een Smart City tot bloei kan komen. Deze beweging gaat gepaard met vele uitdagingen rondom eigenaarschap, verantwoordelijkheid en risico’s zoals tweedeling (kloof tussen smart citizens en geen smart citizens). Dit heeft direct impact op hoe steden, gebieden en wijken zich ontwikkelen en roept vragen op. Wat betekent dit voor de manier waarop wij onze steden inrichten? En wat betekent het voor de inwoners van de stad? Voel ik mij door de technologie meer of minder eigenaar van de buurt, stad of regio?  Welke rollen en sociale-, maatschappelijke- of politieke verantwoordelijkheden brengt dit met zich mee?

Na de theorie richten we ons op de praktijk aan de hand van drie voorbeeldprojecten. Hoe wordt smart technologie nu al gebruikt in de gebiedsontwikkeling? Wat levert deze manier van werken op? Een van de initiatieven is ZO!City, die op dit moment hard werken aan deGebiedsdashboard ontwikkeling van een nieuwe gebiedsontwikkelingstool genaamd TransformCity®.

Met dit eerste interactieve online gebiedsdashboard worden lokale gemeenschappen in staat gesteld om projecten te cocreëren, te bediscussiëren en vervolgens daadwerkelijk te realiseren. Amstel III is de allereerste locatie waar er met deze nieuwe tool gewerkt gaat worden. 


Hierna vertelt de WAAG Society over het Smart CitizensLab waar tools en applicaties verkend worden waarmee je zelf de wereld om je heen in kaart kunt brengen. Wanneer kun je bijvoorbeeld het best een duik nemen in de grachten, wat is de ‘gezondste’ route naar je werk, en, hoe staat het écht met de geluidsoverlast in jouw woonwijk? 
Het is steeds gemakkelijk zelf data te verzamelen. Dat kan met smartphones en slimme horloges of – goedkoper en spannender – met zelfgebouwde sensoren. In het Smart CitizensLab onderzoeken burgers, wetenschappers en ontwerpers de potentie van dit soort instrumenten. Daarna laat IBM zien hoe Smart City projecten in het buitenland impact hebben op de manier waarop wijken en steden ingericht en beleefd worden. 

Aan de hand van een aantal stellingen volgt er een panelgesprek met o.a. Ger Baron, Diederik de Koe, Niels van den Berg, Hans Nouwens, Berry Vetjens en Peter de Bois over de impact die smart technologie kan hebben op de manier waarop we onze steden inrichten.

De avond eindigt met een wrap-up en een toekomstbeeld door Kees Jansen.
maandag 29 feb 2016, 20.00
Grote zaal
Deze 201 mensen waren aanwezig