De Stad

De groene stad

Voor welke groenopgave staat onze groeiende stad en hoe richten wij deze in? Denk en praat mee.
maandag 3 jul 2017, 20.00
ma 3 jul 2017, 20.00
Circl
Let op! Dit programma is niet in Pakhuis de Zwijger. Het vindt plaats bij Circl, het circulaire paviljoen van ABN AMRO.

De komende 10 jaar groeit de stad harder dan ooit. Groen is van cruciaal belang voor de leefbaarheid in onze alsmaar verdichtende stad. Hoe gaan we slim om met de ruimte en het gebruik van groen? Hoe maken we groen multifunctioneel en kijken we voldoende over de stadsgrenzen heen? En hoe zetten we stevig in op de kwaliteitsslag van publieke groengebieden? Denk en praat mee over de groene toekomst van onze stad.

Wethouders Eric van der Burg en Abdeluheb Choho verzorgen de aftrap van de avond. Aansluitend zal Pieter Klomp meer vertellen over Koers 2025 – Ruimte voor de Stad en wordt het thema van de avond door Wouter van der Veur verder toegelicht. Vervolgens gaan we in verdiepingssessies verder. Daar worden inzichten en ideeën opgehaald over het gebruik en invulling van groen in de stad. De sessies gaan over de volgende onderwerpen:

  • daken en groen in de buurt,
  • stadsparken,
  • semi openbare parken (sportparken, volkstuinen en begraafplaatsen),
  • regionaal groen.

We sluiten af met een korte terugkoppeling op de avond.

Daken en groen in de buurt

Misschien liggen de beste kansen voor het vergroenen van de stad wel in de buurt: op de daken en de gevels van gebouwen, op speelplaatsen, schoolpleinen en postzegelparken. Hoe stimuleren we dit in de bestaande buurten? En hoe zorgen we ervoor dat de buurten die nog gebouwd moeten worden de groenste wijken worden van de stad?

Stadsparken

De stadsparken zijn bij uitstek de gemeenschappelijke tuinen van alle Amsterdammers. Hier speken we af met vrienden, gaan we sporten of zoeken we de rust en natuur op. Het bezoek aan stadsparken is enorm gestegen, sommige zijn misschien wel te druk. Hoe zorgen we dat stadsparken goed ingericht zijn voor alle soorten gebruik?

Regionaal groen

De ruimte voor het toevoegen van grote parken binnen de grenzen van de stad is beperkt. Maar als we over de grenzen heen kijken, treffen we landschappen aan waar nog volop ruimte is voor ontspanning, voor sport en spel. Kortom: we moeten ons op de regio richten! Waar liggen dan de grootste kansen en wat moeten we dan doen?

Semi-openbare groengebieden: sport- en volkstuinparken, begraafplaatsen

Het Vondelpark puilt uit van de vele bezoekers en ook in andere stadsparken wordt het snel drukker. Tegelijk telt Amsterdam grote groengebieden, zoals sportparken, volkstuinparken en begraafplaatsen, waar de bezoekersaantallen laag zijn. Moeten dit soort semi-openbare groengebieden niet veel meer openbaar en toegankelijk worden gemaakt, zodat veel meer Amsterdammers ervan kunnen genieten?

maandag 3 jul 2017, 20.00
Circl
Deze 175 mensen waren aanwezig