De Stad

De gezonde straat

Stedelijk leven en gezondheid: hoe kan dat beter?
woensdag 14 sep 2016, 18.00
wo 14 sep 2016, 18.00
Expo

De manier waarop mensen zich in een gebouw of op straat bewegen is altijd het gevolg van een wisselwerking tussen individu en omgeving. Welke omstandigheden zorgen ervoor dat wij ons op ons gemak voelen? En wanneer ervaren wij een plek juist als unheimisch? Gaat dat om duidelijk zichtbare kenmerken of spelen daar minder voor de hand liggende factoren ook een rol? Stadslicht onderzoekt in een serie van drie colleges omgevingspsychologie het gevoel van de straat.

Geluidsoverlast, stank en fijnstof. Het zijn maar een paar voorbeelden waarbij de omgeving invloed heeft op de gezondheid van mensen. Zeker in de stad kunnen dergelijke factoren een rol spelen. Maar ook minder voor de hand liggende ruimtelijke aspecten moeten daarbij niet onderschat worden. Zo kan bereikbaarheid of juist een gebrek daaraan volgens omgevingspsychologe Marjet Gerlings invloed hebben op ons gevoel controle over ons eigen leven te hebben. En daarmee op geluk en gezondheid. Want wie moeilijk anderen kan bereiken, wordt sneller eenzaam.

Tijdens dit eerste college in de reeks ‘Psychologie van de straat’ gaat Marjet in op de relatie tussen de gebouwde omgeving en bewoners en doet dat onder meer aan de hand van enkele (Amsterdamse) projecten waarin zij, samen met bewoners, zocht naar het verbeteren van de wijken en buurten waar zij in leven.

Dit programma is om 19.00 uur afgelopen.

woensdag 14 sep 2016, 18.00
Expo
Deze 22 mensen waren aanwezig