De Stad

De eenzame migrant

De migrant van toen is nu erg eenzaam. Welke lessen kunnen we voor nieuwe migranten hieruit trekken?
vrijdag 29 sep 2017, 20.00
vr 29 sep 2017, 20.00
IJ Zaal

In de jaren zestig en zeventig kwamen er veel Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten naar Nederland. Zij werden later ook gevolgd door familieleden. Uit de cijfers blijkt dat Amsterdammers met een Turkse achtergrond zich vandaag de dag ernstig eenzaam voelen. Waardoor komt het dat deze groep zo eenzaam is in de stad? En kunnen we met de kennis van nu, eenzaamheid bij een grote groep nieuwe migranten, zoals Syriërs en Eritreeërs, voor zijn?

  • Celal Altuntas is schrijver en ontvluchtte Turks-Koerdistan in 1992. In zijn roman ‘Regen zonder modder, het leven van een asielzoeker in Nederland’ beschrijft hij zijn lange asielprocedure en zijn integratie in Nederland. Hij pleit ervoor niet soft, maar duidelijk te zijn tegen nieuwkomers in Nederland.
  • Magdy Khalil is projectleider van Gouden Mannen, een programma dat is ontwikkeld door Stichting Kantara-Burg voor kwetsbare 50+ mannen om isolatie tegen te gaan en hun participatie in de maatschappij te verbeteren.
  • Domenica Ghidei Biidu  is verbonden aan de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI). Op 17-jarige leeftijd kwam ze als vluchteling vanuit Eritrea via Italië naar Nederland. Ze zet zich in voor inclusiviteit en gelijke kansen voor iedereen.
  • Özlem Eylem is PhD student aan de Vrije Universiteit. Ze heeft een online programma ontwikkeld dat depressieve Turkse migranten kan helpen om te gaan met zelfmoordgedachten.
  • Jale Simsek is lichaamsgerichte psychotherapeute en ontwikkelde samen met Zinaplatform de methode ‘Ik ontmoet mij’. De methode is specifiek voor migrantenvrouwen en bestaat uit emotioneel lichaamswerk om het zwijgen uit mensen te halen.
  • Tineke Fokkema is als wetenschapper verbonden aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en onderzoekt de relatie tussen migratie en eenzaamheid. Ze houdt zich vooral bezig met de oorzaken en prevalentie van eenzaamheid onder Nederlanders van Turkse en Marokkaanse komaf.
  • Suzanne Aalberse is universitair docent Nederlandse taalkunde aan de universiteit van Amsterdam. Ze doet onderzoek naar erfgoedtalen met aandacht voor cognitieve en sociale factoren.
  • Pieter Balfoort is een deelnemer van het project Gouden Mannen.
vrijdag 29 sep 2017, 20.00
IJ Zaal
Deze 48 mensen waren aanwezig