De Stad

De economie van morgen

Hoe bouwen we samen aan een economisch sterke stad? Denk en praat mee over de toekomst van de stad en de economie van morgen.
dinsdag 27 jun 2017, 19.30
di 27 jun 2017, 19.30
B. Amsterdam
Let op! Dit programma is niet in Pakhuis de Zwijger. Het vindt plaats bij B. Amsterdam.

Amsterdam groeit en de economie floreert. De stad ontwikkelt zich inmiddels tot de economische motor van de regio. Kennis en innovatie is de drijvende kracht achter die economische groei. Hoe stimuleer je deze ontwikkeling in een verdichtende stad? Hoe creëren we ruimte voor een inclusieve economie waar iedereen van kan profiteren, zodat Amsterdam een toekomstbestendige stad blijft. En hoe kan de stad samen met de Metropoolregio de werkgelegenheidsgroei stimuleren? Praat mee over de toekomst van de stad en de economie van morgen.

Wethouder Kajsa Ollongren verzorgt de aftrap van de avond. Aansluitend zal Pieter Klomp meer vertellen over Koers 2025 – Ruimte voor de Stad en wordt het thema van de avond door William Stokman verder toegelicht. Hierna gaan we aan de hand van de onderstaande thema’s met elkaar in gesprek.

De kenniseconomie groeit vooral in steden. Ook tijdens de economische crises is de werkgelegenheid in Amsterdam mede door haar innovatie-ecosysteem de afgelopen jaren sterk gestegen. Veel technologie bedrijven vestigen zich in Amsterdam. Daarmee ontstaat een groeiende behoefte aan nieuwe kantoorruimte en gekwalificeerde medewerkers. Hoe kan toekomstige stedelijke groei van Amsterdam hier op anticiperen? Zijn deze bedrijven en de sterke toename van tech start-ups en scale-ups het fundament voor een duurzaam groeiende economie en hoe biedt dit kansen voor stijgende werkgelegenheid in de stad?

Economische groei die gerealiseerd wordt in de kenniseconomie biedt kansen voor nieuwe banen in andere sectoren. Niet alleen in de horeca en retail, maar ook in de maakindustrie. Om in de toekomst een inclusieve stad te blijven zal Amsterdam bij de groei van de stad ook ruimte moeten maken voor deze werkgelegenheid en rekening moeten houden in nieuw te bouwen wijken en (her) te ontwikkelen bedrijventerreinen en het havengebied.

Amsterdam wil een toekomstbestendige stad zijn en diversiteit in werk en bewoners is dan cruciaal. Hoe zorgen we dat Amsterdam in tegenstelling tot steden als London en San Francisco iedereen kan meeprofiteren van de economisch groei. Dus hoe blijft Amsterdam economisch inclusief?

Economische en stedelijke groei beperkt zich niet tot Gemeente Amsterdam alleen. Integendeel, de groei gaat de komende jaren ook over stadsgrenzen heen. Door transformatie van veel binnenstedelijke bedrijventerreinen naar wijken en buurten waar wonen en werken kan worden gecombineerd, zullen steeds meer bedrijven zich in de toekomst buiten Amsterdam vestigen. Dit biedt kansen voor werkgelegenheidsgroei in de gehele Metropoolregio Amsterdam.

Door deze groei van werkgelegenheid en de parallel oplopende prijsstijgingen van woningen in Amsterdam zijn steeds meer mensen genoodzaakt buiten de stad te gaan wonen. Om de werkgelegenheid bereikbaar te houden zijn daarom betere verbindingen – een optimalisatie van het regionale daily urban system – van en naar Amsterdam noodzakelijk. Mogelijk in de vorm van metro of lightrail.

dinsdag 27 jun 2017, 19.30
B. Amsterdam
Deze 103 mensen waren aanwezig