Global Trends

De ecomodernisten

In gesprek met ecomodernisten die breken met romantische ideeën over leven in harmonie met de natuur.
dinsdag 2 mei 2017, 20.00
di 2 mei 2017, 20.00
Grote zaal
Reageer

Een nieuwe lichting natuurliefhebbers en milieubeschermers is opgestaan en is kritisch over een flink aantal van de gangbare meningen over het beschermen van de planeet en de mensheid. Ze noemen zich ecomodernisten. Op deze bijeenkomst lanceren ze een boek waarin ze hun visie op landbouw, natuur, energie en armoede uiteenzetten. Ze geloven in economische groei, niet in matiging. Ze noemen zichzelf optimistisch en pragmatisch en breken met romantische ideeën over leven in harmonie met de natuur. Voorzien hun denkbeelden het debat over duurzaamheid van nieuwe inspiratie of staan hun ideeën het doel van een leefbare, schone en eerlijke wereld juist in de weg? Hierover gaan ze met medestanders en critici in debat.

Het bovenstaande panel gaat met elkaar én het publiek in debat naar aanleiding van korte pitches waarin de redacteuren van het boek Ecomodernisme hun onconventionele blik geven op de toekomst van landbouw, energievoorziening, natuurbescherming en armoede.

Er zijn volgens hen geen grenzen aan de groei. De aarde kan gemakkelijk 10 miljard mensen aan. Klimaatverandering is niet per se iets negatiefs. We kunnen beter een extra kerncentrale bouwen dan windmolens in de Noordzee. Biologische landbouw zal de wereld niet voeden, intensieve landbouw wel.

dinsdag 2 mei 2017, 20.00
Grote zaal
Deze 344 mensen waren aanwezig