De Stad

De digitale jeugdzorg

Welke mogelijkheden biedt data de jeugdzorg?
dinsdag 31 okt 2017, 20.00
di 31 okt 2017, 20.00
Expo

Meer dan ooit zijn we in staat om grote hoeveelheden data te genereren. Het analyseren van deze data biedt ontzettend veel mogelijkheden. Ook voor de jeugdzorg. Zo kan met behulp van data zorg beter aangepast worden of zorgt analyse van data voor eerdere signalering van problemen. Welke andere mogelijkheden biedt data analyse? Hoe verhouden deze nieuwe mogelijkheden zich tot de huidige praktijk? Met data-experts en ervaringsdeskundige gaan we in gesprek over de mogelijkheden van data in de jeugdzorg

  • Goed, de mogelijkheden van data lijken eindeloos, maar wat kan er dan precies? Wat zijn de mogelijkheden van algoritmes? Hoe moeten we die interpreteren? Hoogleraar fundamentele informatica Joost Kok kan ons daar alles over vertellen. Gespecialiseerd in informatieverwerking- en analyse onderzoekt hij op tal van gebieden de mogelijkheden van data.
  • Wil je weten welke data-projecten de gemeente Amsterdam in het sociaal domein houdt? Dan moet je bij Anil Balgobind en Hedwig Hofstetter zijn! Vanuit Amsterdam Smart City  zullen zij vertellen welke innovatieve projecten er zijn en hoe binnen deze projecten gebruik wordt gemaakt van data.
  • Ook Arnoud Verhoeff houdt zich met verschillende projecten bezig met de mogelijkheden van data. Eén van deze projecten onderzoekt of door middel van algoritmes Kindermishandeling vroegtijdig kan worden gesignaleerd. Daarnaast onderzoekt hij vanuit het Sarphati Amsterdam hoe data kan bijdragen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl onder kinderen.
dinsdag 31 okt 2017, 20.00
Expo
Deze 53 mensen waren aanwezig