De Stad

De democratie onder stroom

Vertoning van de film Onderstroom en daarna in gesprek over democratie en de energietransitie.
woensdag 15 feb 2017, 20.00
wo 15 feb 2017, 20.00
Grote zaal

Wanneer bekend wordt dat er rondom het kleine dorp Pingjum het grootste windpark van Friesland - 40 tot 60 windtribunes, elk 200 meter hoog - moet verrijzen, staat de gemeenschap op zijn kop. In Onderstroom volgen we dat proces van dichtbij. De film lijkt op het eerste gezicht op een klassiek windmolen-verhaal waarin lokale bewoners zich verzetten tegen de komst van de molens. Feitelijk is er hier veel meer aan de hand. Hoe verhouden burger, overheid en markt zich hier tot elkaar? Wat is de (on)macht van burgerparticipatie? En hoe verhoudt de energietransitie zich tot onze democratische waarden? Na de filmvertoning gaan we met de regisseur en experts over deze vragen in gesprek.

Over Onderstroom

Filmmaker Jeroen Hoogendoorn laat in Onderstroom (2016) van dichtbij zien wat er gebeurt als er rondom zijn eigen dorp Pingjum het grootste windpark van Friesland gebouwd moet worden. Bekijk hieronder vast de trailer van de film en  deze crowdfundingpagina van de film voor meer informatie en updates.

woensdag 15 feb 2017, 20.00
Grote zaal
Deze 162 mensen waren aanwezig