De Stad

De Circulaire Economie: workshops

Drie verdiepende workshops over de circulaire economie door o.a. filosoof Michel Bauwens.
vrijdag 26 feb 2016, 14.30
vr 26 feb 2016, 14.30
Hele pand
Reageer

Is het mogelijk om een duurzame economie te creëren in een systeem dat gericht is op economische groei? En welke waarden willen we sterker tot uitdrukking brengen in onze toekomstige samenleving? In drie workshops staat de de zoektocht naar een regionale en circulaire economie centraal. De Grote Transitie, Circle Economy, Rijksduurzaamheidsnetwerk en filosoof Michel Bauwens verzorgen de workshops.

Workshops zijn uitverkocht

In een circulaire economie is hergebruik van afgedankte spullen de norm en behoort het begrip ‘afval’ tot het verleden. Maar het idee gaat verder dan grondstoffen en materialen: ook financiële en sociale ‘kringlopen’ moeten worden hersteld. Door niet alleen te kijken naar de ophoping van afvalproducten, maar ook naar bijvoorbeeld de ophoping van geld en het ontstaan van economische ongelijkheid, komt de kern van het probleem in zicht. De hedendaagse milieuproblematiek is sterk verweven met grotere economische en politieke processen die leiden tot onzekerheid, desinteresse en economische uitsluiting.

Er zijn oplossingsrichtingen voor het fundamenteel corrigeren van zulke verstoringen. Maar die komen pas in beeld als het circulaire vraagstuk niet te beperkt en eenzijdig wordt benaderd. We gaan deze middag voorbij de economische structuren die we kennen en benaderen de circulaire economie als opgave om onderlinge relaties in de maatschappij fundamenteel te herzien. In drie workshops worden verschillende oplossingsrichtingen verkend.

Michel Bauwens verkent de politieke economie van de peer to peer society, met horizontale netwerken waarin coöperatieve productie de norm is. Circle Economy bekijkt de rol van geld in de circulaire economie. Welke innovaties, zoals de blockchain of regionaal geld, kunnen de circulaire economie dichterbij brengen? En het Rijksduurzaamheidsnetwerk behandelt de verschillende stadia van de transitie naar een circulaire economie en vraagt zich af welke waarden een rol spelen binnen en buiten de overheid. Socrates Schouten geeft een inleiding op de workshops. Hij is coördinator van De Grote Transitie en auteur van De circulaire economie. Waarom productie, consumptie en groei fundamenteel anders moeten.

De workshops worden in twee rondes gegeven; je kiest per ronde één workshop. Dus met je ticket kun je in totaal naar twee van de drie workshops.

Programma & workshops

14.00 - 14.30 Inloop
14.30 - 15.00 Plenaire opening en boekpresentatie door Socrates Schouten
15.00 - 16.15 Workshops ronde 1
16.15 - 16.45 Pauze
16.45 – 18.00 Workshops ronde 2
18.00 Borrel