De Stad
Global Trends

De Circulaire Economie: debat

Michel Bauwens over burgerschap, ondernemerschap en de overheid binnen de nieuwe economie.
vrijdag 26 feb 2016, 19.30
vr 26 feb 2016, 19.30
Grote zaal
Reageer

De circulaire economie is hét nieuwe toverwoord bij bedrijven en overheden. De belofte is niets minder dan een toekomst waarin groen en groei hand in hand gaan. Maar de uitvoering wordt vooral aan bedrijven en financiële instellingen overgelaten. Daarmee laten we een belangrijke bron van positieve vernieuwing onaangeroerd: bewuste en actieve burgers. We gaan deze avond voorbij de economische structuren die we kennen en benaderen de circulaire economie als opgave om onderlinge relaties in de maatschappij fundamenteel te herzien. Uiteindelijk proberen we een brug te slaan tussen het economische en filosofische denken over dit complexe onderwerp en de dagelijkse praktijk, waarin de circulaire economie wellicht te snel concreet is geworden.

In december 2015 presenteerde de Europese Commissie het Circular Economy Package en sloeg daarmee een nieuwe piketpaal in de route naar een circulaire economie. Dat volgt op een reeks dikke rapporten die de afgelopen jaren werden afgescheiden door consultancies, kennisinstellingen en banken. Meer dan ooit loopt het bedrijfsleven warm om hun businessmodellen te verduurzamen. Door van ketens kringlopen te maken en producten in diensten om te zetten, kan de consument erop rekenen dat zijn bestede euro’s elders geen kwaad doen.

Maar komt er zo wel een echte circulaire economie tot stand? Door de bedrijfsmatige aanpak dreigen burgers steeds meer in de rol van afnemer in plaats van vormgever te worden gedrukt. Terwijl we juist actieve in plaats van passieve burgers nodig hebben voor de nieuwe economie. Zij zijn het die hoofd én hart willen gebruiken om de sociale en ecologische leefomgeving plezierig en gezond te houden. De behoefte aan hechtere economische relaties is al te herkennen in de opkomst van lokale voedselsystemen en van de deeleconomie. Deze voorbeelden getuigen echter niet alleen van het groeiend enthousiasme voor korte lijntjes, maar ook van grote kwetsbaarheid voor de invloed van gevestigde economische structuren.

Ook de rollen van de overheid, van financiële instellingen en het bedrijfsleven worden daarom opnieuw tegen het licht gehouden. De sprekers van vandaag bekijken op welke manier circulariteit en betrokkenheid kunnen worden bevorderd in de maatschappij zodat de duurzame belofte van de circulaire economie echt kan worden ingelost. 

Michel Bauwens de hoofdspreker deze avond. Bauwens is filosoof en publicist op gebied van de ‘peer-to-peer’ samenleving. Hij is oprichter van de Foundation for Peer-to-Peer Alternatives (P2P Foundation), een wereldwijd netwerk van wetenschappers en activisten die bezig zijn met de digitale en fysieke commons. Samen met Jean Lievens schreef hij in 2013 ‘De Wereld Redden, met peer-to-peer naar een post-kapitalistische samenleving’.

Hans Stegeman werkt sinds 2007 bij Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank. Sinds 2015 is hij hoofd Speciale projecten. Zijn belangrijkste werkzaamheden liggen op het terrein van lange-termijntrends en scenario’s, de maatschappelijke agenda van de Rabobank en duurzame economie. Naast (inter-)nationale conjuncturele vraagstukken en overheidsfinanciën heeft hij zich de afgelopen jaren ook bezig gehouden met duurzame economie, stresstests en scenario-analyses. Van zijn hand verschijnen regelmatig columns in o.a. het Financieele Dagblad en het Reformatorisch Dagblad.

Herman Daly is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Maryland, College Park. Daly was medeoprichter van het wetenschappelijk tijdschrift Ecological Economics. Hij is ook voormalig hoofdeconoom van de afdeling milieu van de Wereldbank. Daly staat bekend als de econoom die in de jaren ‘70 natuurwetenschappelijke inzichten over kringlopen en ecologie vertaalde naar de economie (steady-state economics). In 1989 ontwikkelde hij met John B. Cobb de index voor duurzame economische welvaart (ISEW), een duurzaam alternatief voor het bruto binnenlands product (BBP). Zijn actuele bijdragen zijn te vinden op steadystate.org.

vrijdag 26 feb 2016, 19.30
Grote zaal
Deze 286 mensen waren aanwezig