De Stad

De Buurtkamer

Een instrument om met problemen in de wijk om te gaan?
donderdag 24 nov 2016, 19.30
do 24 nov 2016, 19.30
Workspace

Heel veel klein is groot. Wat kunnen we leren van alle kleinschalige coöperatieve voorbeelden in de stad? Tijdens de tweede aflevering in deze reeks kijken we naar het concept 'buurthuiskamer'. Kunnen woningcorporaties dit gebruiken als instrument om met lastige problemen in de wijk om te gaan?

De hoofdvraag waar we op deze avond een antwoord willen vinden is: ‘Wat hebben actieve bewoners, zoals huurdersgroepen, wijkpartners, en mensen die actief zijn in de buurtkamers, nodig om succesvol bij te dragen aan de ontwikkeling van de wijk? Met actieve bewoners van de wijk Slotermeer en medewerkers van woningcorporatie Eigen Haard gaan we aan de slag. Wat gebeurt er al in de wijk? Werkt de huidige aanpak? Wat is er nog nodig? En wie kan wat leveren?

We bespreken twee buurtkamers in Slotermeer: De Dichter en De Buurtslager. Beide buurtkamers zijn in eigendom van Eigen Haard en in beheer van buurtbewoners, maar bedienen hele verschillende groepen bewoners. Waar lopen de bewoners tegenaan? Wat hebben ze nodig? En van wie?

Daarnaast gaan we in gesprek over de vraag over het belang van de buurtkamer in een wijk  als Slotermeer. Een sociale functie, zoals een  buurtkamer, is medebepalend voor de waarde van vastgoed in de buurt. Denk daarbij ook aan de huidige verdichting van de vastgoedvoorraad binnen een zeer aantrekkelijke markt en de daarbij behorende nieuwe bewoners.

Ben je zelf als bewoner en/of professional actief in Slotermeer? Of ben je ergens anders betrokken bij een buurtkamer? Denk dan met ons mee en kom langs!

 

donderdag 24 nov 2016, 19.30
Workspace
Deze 20 mensen waren aanwezig