De Stad

De Bruisende Stad

Hoe transformeren we bestaande monofunctionele gebieden tot bruisende werk-leefmilieus? We zoomen in op het Hamerkwartier en de Achtersluispolder.
dinsdag 29 jan, 20.00
di 29 jan, 20.00
IJ Zaal
Reageer

Functiemenging en een succesvolle stad zijn altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden geweest. Wonen, werken en vrijetijdsbesteding zouden steeds meer naar elkaar toe moeten groeien in stadsdelen, buurten, straten en gebouwen. Maar de druk op de woningmarkt brengt deze ontwikkeling in gevaar. Creatieve startups, de maakindustrie en activiteiten met grote maatschappelijke waarde - maar minder economische slagkracht - worden steeds vaker en verder de stad uitgeduwd. Hoe voorkomen we deze leegloop? De transformaties van het Hamerkwartier in Amsterdam en de Achtersluispolder in Zaanstad vormen een bedreiging, maar bieden ook kansen. Hoe creëren we hier bruisende werk-leefmilieus: zo'n belangrijk onderdeel in het succes van de stad?

MensenWerk

We beginnen de avond met een presentatie van stedenbouwkundig bureau The Spontaneous City International. Twee jaar lang deden o.a. Bernardina Borra en Gert Urhahn onderzoek naar de vraag: Hoe geven we ruimte aan de toekomst van werk? De publicatie MensenWerk is een aanzet tot actie en nodigt ontwikkelaars, overheid, politiek, bedrijfsleven, burgers en andere belanghebbende uit om hierover mee te denken.

De Achtersluispolder

Daarna zoomen we in op het transformatieproces van de Achtersluispolder. “Dit bedrijventerrein in Zaanstad is dé plek waar met de combinatie van wonen en werken definitief de verbinding met Amsterdam kan worden gelegd”. De locatie, gecombineerd met de groei en de woningbouwopgave van de Metropoolregio Amsterdam, maakt het onvermijdelijk dat in de Achtersluispolder een transformatie naar verstedelijking op gang zal komen.

Maar hoe stuur als gemeente zo’n ontwikkeling zonder grondpositie? Hoe werkt de samenwerking dan? En wat voor werk-woonverhouding is hier toepasselijk? We gaan in gesprek met o.a. gebiedsmanager Arnoud Beens, ontwikkelaar Ton van Namen (Monteflore) en Cyril Stom, initiatiefnemer van Broedplaats de Hoop.

Het Hamerkwartier

Het Hamerkwartier in Amsterdam Noord heeft zich de afgelopen jaren al ontwikkeld tot gemengd en levendig stuk stad, met onder meer studentenwoningen, hybride vormen van maakindustrie, bedrijfsverzamelgebouwen, creatieve en ambachtelijke bedrijven, horeca etc. Inmiddels is het college ingestemd met de Projectnota Hamerkwartier, waardoor er 6700 woningen aan het gebied worden toegevoegd en een verdubbeling van het aantal arbeidsplaatsen gerealiseerd.

Torenhoge ambities dus, maar hoe doe je dat precies? Stedenbouwkundig projectleider Ron van Heusden (Gemeente Amsterdam) introduceert de plannen, gevolgd door een nagesprek met Bart Bozelie (Eigen Haard) en Julie van Traa (VEBAN). Hoe kijken ondernemers en ontwikkelaars in het gebied tegen de transformatieplannen aan?

Reflectie en regionaal niveau

Als laatst reflecteren we met Annius Hoornstra (Gemeente Zaanstad), Jos Gadet (Gemeente Amsterdam) Anouk Reintjens (AM) en Kees Noorman (ORAM) op de casuïstiek.

  • Welke lessen kunnen we nu al trekken en wat betekent dat voor de transformatie van andere bedrijventerreinen in de regio?
  • Welke architectonische, financieel economische en grondbeleidsmatige inzichten zijn er nog te bedenken voor de creatie en het behoud van bruisende werk-leefmilieus?
  • Kan de mix van wonen, maakindustrie, rendabele en minder rendabele activiteiten op gebiedsniveau worden geholpen door betere regie op metropoolregio niveau? En wat is daarvoor precies nodig?
dinsdag 29 jan, 20.00
IJ Zaal
Deze 109 mensen waren aanwezig