Creatieve Industrie
De Stad

De brug als ontwerpopgave

Welke rol spelen vormgeving, materiaalgebruik en verblijfskwaliteit?
woensdag 18 mei 2016, 18.00
wo 18 mei 2016, 18.00
Expo

Alleen Amsterdam telt al meer dan 1800 bruggen. Een behoorlijk aantal. Maar wat is de betekenis van een brug? Vaak meer dan een verbinding tussen twee oevers. Een brug kan een icoon zijn, een bouwwerk waaraan je een stad direct herkent, zoals de Tower Bridge in Londen. Of een verblijfplaats, zoals de Karelsbrug in Praag. Bruggen hebben ook de eigenschap minder goed ontsloten gebieden nieuwe mogelijkheden te bieden. Dat zou voor de beoogde bruggen over het Amsterdamse IJ kunnen gelden. Voor Stadslicht reden genoeg het fenomeen bruggen in een serie te onderzoeken in een poging de betekenis daarvan te vatten.

Als een brug twee plekken in de stad verbindt dan is dat voor stedelingen vaak in korte tijd de normaalste zaak van de wereld. Maar hoe kijkt een ontwerper naar de vraag zo’n verbinding te leggen? Gaat het dan in eerste instantie om puur functionele aspecten? Wanneer speelt de vormgeving, het materiaalgebruik en de verblijfskwaliteit een rol? En moet een brug passen in de omgeving, of is het andersom en drukt een brug nadrukkelijk haar stempel op de oevers die zij met elkaar verbindt?

Marijn Schenk gaat in op de brug als ontwerpopgave. Hij vertelt aan de hand van onder meer enkele spraakmakende brugontwerpen van zijn bureau NEXT Architects hoe de beste of mooiste brug op een specifieke locatie tot stand komt. Daarnaast schetst hij recente ontwikkelingen in het ontwerp van bruggen. Is de locatie voor een brug altijd leidend, is originaliteit het uitgangspunt of zijn er ook internationale trends te onderscheiden als het gaat om vormgeving van bruggen?

Dit programma is om 19 uur afgelopen.

woensdag 18 mei 2016, 18.00
Expo
Deze 19 mensen waren aanwezig