Creatieve Industrie
De Stad

De brug als economische en stedenbouwkundige verbinder

In hoeverre kan een brug een aanjager kan zijn voor stedelijke ontwikkeling?
woensdag 25 mei 2016, 18.00
wo 25 mei 2016, 18.00
Workspace

Alleen Amsterdam telt al meer dan 1800 bruggen. Een behoorlijk aantal. Maar wat is de betekenis van een brug? Vaak meer dan een verbinding tussen twee oevers. Een brug kan een icoon zijn, een bouwwerk waaraan je een stad direct herkent, zoals de Tower Bridge in Londen. Of een verblijfplaats, zoals de Karelsbrug in Praag. Bruggen hebben ook de eigenschap minder goed ontsloten gebieden nieuwe mogelijkheden te bieden. Dat zou voor de beoogde bruggen over het Amsterdamse IJ kunnen gelden. Voor Stadslicht reden genoeg het fenomeen bruggen in een serie te onderzoeken in een poging de betekenis daarvan te vatten.

Wat is de betekenis van een brug voor een stad? Leidt een vaste verbinding tussen twee oevers automatisch tot bevolkingsgroei en economische ontwikkeling? Het zijn vragen die relevant zijn in het kader van de bouw van de de beoogde twee bruggen over het Amsterdamse IJ. Zijn er (inter)nationale voorbeelden die die ontwikkeling van een nieuw ontsloten gebied met een brug ondersteunen? Aan welke belangrijke voorwaarden moet dan voldaan worden? Wat levert de bouw van een brug een stad en haar bewoners eigenlijk op?

Ton Schaap gaat in op de brug als economische en stedenbouwkundige verbinder. Hij gaat in op de vraag in hoeverre een brug een aanjager kan zijn voor stedelijke ontwikkeling. Of is een brug juist een noodzakelijk sluitstuk van de ontwikkeling in een deel van een stad, zoals Amsterdam Noord, dat om betere ontsluiting vraagt? Schaap gaat in op enkele voorbeelden uit binnen- en buitenland aan de hand waarvan hij schetst wat de opbrengst van een brug voor de stad kan zijn.

Dit programma is om 19 uur afgelopen

woensdag 25 mei 2016, 18.00
Workspace
Deze 27 mensen waren aanwezig