De Stad

De binnenstad

Wat is de functie van de binnenstad in de stad van straks?
dinsdag 9 jun 2015, 20.00
di 9 jun 2015, 20.00
Expo

Wat is de functie van de binnenstad in de stad van straks? Is er zoiets als een Programma van Eisen voor een goed functionerend stadscentrum? En zo ja, wat is dat dan? We kennen de discussie: functies verdwijnen, meest in het oog springend voorbeeld zijn de winkels die – mede door de toename van internetaankopen – hun deuren moeten sluiten. Dit leidt niet alleen tot leegstand, maar kan ook economisch en sociaal verval tot gevolg hebben.

Toch zijn er zijn volop kansen. Denk aan de stedelijk georiënteerde huishoudens en expats die graag centraal in de stad willen wonen. De ZZP-ers en mensen in dienstverlenende beroepen die een stedelijke omgeving als werkplek kiezen. Ook wordt de binnenstad steeds meer een belevenis. Een ontmoetings- en verblijfsruimte met stedelijke evenementen, festivals, horeca, culturele hotspots en (inter)nationale bezoekers op stedentrip.

In de S+RO-special over de binnenstad verkennen we de verschillende functies van de binnenstad: wonen, werken, verblijven, ontmoeten en beleven. We beginnen met de vraag of Nederlandse steden inderdaad het gevaar lopen ‘doughnut cities’, steden met een uitgehold hart, te worden. De PBL-studie ‘Bestendige Binnenstad’, die binnenkort verschijnt, laat een wat genuanceerder geluid horen. Verder kijken we naar de geschiedenis: hoe heeft de binnenstad zich van vroeger tot nu ontwikkeld? Wat zijn de functies, het programma in de loop der jaren geweest? En welke vruchten kunnen we daarvan plukken voor verandering? Wat zijn mogelijke nieuwe functies? Hoe blijven centrumgebieden vitaal? Wat betekent dat voor het management van de binnenstad in de toekomst? Welke rol kan cultuur spelen? En last but not least: wat vindt de stedeling er zelf van?

Dit themanummer van S+RO bestaat uit de volgende bijdragen:

Tranen voor een leeg hart?

David Evers en Joost Tennekes (Planbureau voor de Leefomgeving, PBL)

Binnenstadsmanagement in de toekomst

Felix Wigman (Platform Binnenstadsmanagement)

De ene binnenstad is de andere niet

Tim van Huffelen en Guido Scheerder (Goudappel Coffeng)

Komen en gaan in de binnenstad

Coosje Berkelbach (Architectuurhistoricus)

Bruisend uitgaansleven goed voor binnenstadseconomie

Irina van Aalst (Universiteit Utrecht)

Gentrification van de nacht

Joop de Boer (Golfstromen)

Stedelijke herverkaveling oplossing leegstand

John Bardoel, Lars Pijlman en Mathieu Vaessen (Seinpost Adviesbureau)

Kracht van cultuur als waardemaker

Freek Liebrand (Zelfstandig adviseur stad & leefomgeving)

Binnenstedelijke Vox Populi

Hans-Hugo Smit (Gebiedsmarketeer BPD)

Tijdens S+RO Live gaat hoofdredacteur Paul Gerretsen in gesprek met enkele auteurs.

dinsdag 9 jun 2015, 20.00
Expo
Deze 48 mensen waren aanwezig