Global Trends

De Bijlesgeneratie

Hoe verminderen we de prestatiedruk in het onderwijs?
dinsdag 3 apr 2018, 20.00
di 3 apr 2018, 20.00
Grote zaal

De afgelopen jaren is de competitie in het onderwijs flink toegenomen. Het gebruik van bijlessen groeit explosief. In haar boek 'De bijlesgeneratie - opkomst van de onderwijscompetitie' beschrijft Louise Elffers hoe de inrichting van het Nederlandse onderwijs de druk op ouders en leerlingen nog eens extra opvoert. Hoe voorkomen we dat ouders zich genoodzaakt voelen om bijlessen in te zetten? Hoe kunnen we het onderwijs zo inrichten dat leerlingen en ouders zich minder blind hoeven te staren op het havo of vwo? Wat doen scholen al in de praktijk om de druk op leerlingen te verminderen? We gaan in gesprek met scholen, docenten, journalisten en andere experts.

Louise Elffers werkt als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Zij werd onlangs door Scienceguide uitgeroepen tot een van de meest bepalende persoonlijkheden in hoger onderwijs en wetenschap, die op een eigenzinnige manier het nationale debat over onderwijs beïnvloedt. In haar boek beschrijft ze hoe iedereen wordt meegesleurd in de strijd om meer, hoger en beter onderwijs. Ze laat zien hoe het Nederlandse onderwijsstelsel een vmbo-vermijdingscircus teweegbrengt en hoe bijles het nieuwste wapen in de onderwijscompetitie is. Ze laat zien dat met een aantal gerichte ingrepen de druk op de schoolloopbaan kan worden teruggedrongen, zoals een minder sturende rol van het onderwijs en meer tijd en ruimte voor leerlingen om zelf een keuze te maken voor een passende route.

Pieter Derks over de Kenniseconomie

‘De stand van zaken in Nederland: 2 miljoen communciatie-wetenschappers en niemand die een kraan kan repareren.’ Luister naar het betoog van cabaretier Pieter Derks om ons niet blind te staren op cito-toetsen en diploma’s.

dinsdag 3 apr 2018, 20.00
Grote zaal
Deze 188 mensen waren aanwezig