De Stad

De Amsterdamse School

In de serie Erfgoed – Alice Roegholt over de Amsterdamse School
woensdag 17 feb 2016, 18.00
wo 17 feb 2016, 18.00
Workspace

Het ene gebouw of buurtje beschouwen wij als waardevoller dan het andere. Hoe gaan wij met dat erfgoed om? Zorgen we wel goed voor die bijzondere gebouwen? Wanneer hebben we voldoende erfgoed? En wanneer beschouwen we een gebouw of een stedelijk gebied eigenlijk als uniek en waardevol? Zetten we de ontwikkeling van de stad niet juist op slot als we te veel nadruk leggen op erfgoed?

In de serie over erfgoed verkent Stadslicht deze thema’s aan de hand van een drieluik: over de Amsterdamse School, industrieel erfgoed en de lusten en lasten van UNESCO werelderfgoed.

In 2016 wordt 100 jaar Amsterdamse School gevierd. De vermaarde beweging onder aanvoering van Michel de Klerk, Jan van der Mey en Piet Kramer maakte internationaal furore met gebouwen als Het Schip in West en het Scheepvaarthuis in Centrum. Het was echter de nadruk op kwalitatief hoogwaardige woningen voor arbeiders waardoor de Amsterdamse School de aandacht trok.

Alice Roegholt gaat in op de ontstaansgeschiedenis van de bouwstijl die voor altijd met Amsterdam verbonden zal zijn. Zijn de gebouwen die onder de naam Amsterdamse School tot stand zijn gekomen wel onder één noemer te vatten? En welke gedachten en idealen probeerden de architecten met hun gebouwen te verwezenlijken? Roegholt gaat op deze vragen in aan de hand van enkele belangrijke voorbeelden van de Amsterdamse School en laat zien dat de waardering die wij nu voor deze bouwstijl hebben, niet altijd vanzelfsprekend is geweest.

Alice Roegholt is oprichter en directeur van Museum Het Schip. Zij schreef enkele jaren geleden samen met Menno Jonker het boek De Amsterdamse School. Verbeelde idealen.

Dit programma is om 19 uur afgelopen

woensdag 17 feb 2016, 18.00
Workspace
Deze 81 mensen waren aanwezig