Global Trends

De alarmklok luidt

Over de globale risico’s van het nieuwe tijdperk.
dinsdag 22 jan 2019, 20.00
di 22 jan 2019, 20.00
IJ Zaal

Het Antropoceen kan een gevaarlijke tijd worden. De achterstallige rekeningen van het beïnvloeden van alle mondiale kringlopen door de menselijke economie presenteren zich als een disruptie van het klimaat, het rijzen van de zeespiegel, het verzuren van de oceanen en een gevaarlijke erosie van de biodiversiteit. Deze klimaatcrisis zal ook mensenstromen in beweging zetten. Is de democratie bestand tegen de woelingen van het Antropoceen? En wat doen we met de ongelijke verdeling van effecten? Lukt het om onze economische ordening aan te passen aan de eisen van het nieuwe tijdperk?

In de reeks ‘Wakker worden in het Antropoceen’ wisselen we van gedachten over het nieuwe tijdperk – het tijdperk van de mens.

Wat gaan we deze avond doen?

Tijdens deze tweede avond inventariseren we de risico’s van het nieuwe tijdperk. Dit doen we met de Nederlandse watergezant Henk OvinkIngrid Boas, een wetenschapper op het gebied van klimaatmigratie en Jelle Reumer, bioloog en paleontoloog. Met hen hebben we het over zeespiegelstijging, klimaatvluchtelingen en het drastisch afnemen van de biodiversiteit.

Risico is kans maal gevolg. Wat zijn de ecologische, fysieke en mogelijke sociale effecten? Wat levert de Antropocene blik op voor natuur en natuurbescherming? En wat zijn de fysieke gevolgen van de klimaatontwrichting voor de waterveiligheid? Zonder de moed te verliezen kijken we ook naar de cumulatieve gevolgen van deze woelingen.

dinsdag 22 jan 2019, 20.00
IJ Zaal
Deze 129 mensen waren aanwezig