Global Trends

Culturele identiteit op de werkvloer

Hoe verandert diversiteit het bedrijfsleven?
woensdag 26 jun 2019, 20.00
wo 26 jun 2019, 20.00
Grote zaal

Het bedrijfsleven wordt steeds diverser. Hoogopgeleide Nederlanders met een migratieachtergrond, expats en nieuwkomers maken een groot deel van de moderne werkvloer uit. En ook de bedrijven zelf zien kansen: organisaties met personen in dienst met een verschillende culturele of etnische achtergrond presteren beter en zijn meer ingespeeld op een veranderende samenleving. Een mooi verhaal aan de buitenkant, maar wat gebeurt er in de praktijk op de werkvloer? Hoeveel ruimte is er voor andere gewoonten en normen? Kunnen Nederlanders met een migratieachtergrond wel voldoende 'zichzelf' zijn? Hoe kunnen bedrijven en collega's samenwerken voor een meer inclusieve werkvloer?

De maatschappelijke discussie over migratie en integratie mag dan wel moeizaam gaan, op de werkvloer van het zakelijke bedrijfsleven is diversiteit een trending topic. Werkgevers zien een diverse werkvloer namelijk als een noodzakelijke eigenschap, een sterke business case zodat ze kunnen inspelen op een wereld die steeds diverser wordt. In de praktijk zoeken op de werkvloer hoogopgeleide Nederlanders met een migratieachtergrond en hun ‘witte’ collega’s naar de juiste omgangsvormen.

Froukje Santing en Floris Vermeulen brachten aan de hand van de ervaringen van dertien hoogopgeleide Nederlanders met een Turkse en Marokkaanse achtergrond voor De Groene Amsterdammer in kaart hoe er op de werkvloer wordt omgegaan met identiteit, etniciteit en klasse. Hoe ziet hun dagelijkse praktijk er uit? Hoe ervaren ze de stappen naar een meer inclusieve werkvloer, genomen door directie en collega’s? Hoe werkt de maatschappelijke polarisatie en groter bewustzijn van groepsidentiteiten door op de werkvloer? Tijdens dit programma bespreken we de dynamiek van diversiteit en de manier hoe zich dat manifesteert in het bedrijfsleven.

Wat gaan we doen?

  • Welkomstwoord van redacteur de Groene Amsterdammer en moderator Margreet Fogteloo
  • Presentatie van het onderzoek van Froukje Santing en Floris Vermeulen, Identiteit op de werkvloer, aangevuld door Jaco Dagevos, die hun bevindingen in een breder kader plaatst.
  • Panelgesprek met Alice Odé, projectleider Diversiteit in Bedrijf en Kenan Yildirim en Terence Guiamo, beide kopstukken uit het bedrijfsleven, over het nut en noodzaak van diversiteit op we werkvloer en in de (sub)top van het bedrijfsleven.
  • Panelgesprek met Assmaa Kammite en Leyla Kasirga over hun ervaringen op de werkvloer. De bedrijfscultuur is ontegenzeggelijk Nederlands en tegelijk houden bedrijven toenemend rekening met het ‘eigene’ van hun steeds diverser wordend team. Hoe vinden Nederlanders met een niet-westerse achtergrond hierin hun weg?
woensdag 26 jun 2019, 20.00
Grote zaal
Deze 116 mensen waren aanwezig