De Stad

Communities als alternatief

Communities als alternatief voor de verzorgingsstaat?
dinsdag 3 dec 2013, 20.00
di 3 dec 2013, 20.00
Workspace

De kracht van communities schuilt in het sterke gevoel van betrokkenheid van de initiatiefnemers en de communityleden. De bottom-up dynamiek waarin communities ontstaan kenmerkt zich door motivatie ontleend aan persoonlijke doelen of ideeën. Dat er nu naar hen wordt gekeken door een overheid die zich steeds verder terugtrekt roept daarom vragen op bij de communities. Tijdens Buurtcommunities #3 gaan we met hen in gesprek over hoe zij deze ontwikkelingen zien. Wat betekent de participatiesamenleving als het aan de communities zelf ligt? In een World Café setting maken we inventarisatie van de standpunten en kunnen geïnteresseerden leren van de ideeën die leven in de buurten en wijken.

De participatiesamenleving werd met veel tamtam aangekondigd door de minister president. Het gaat dan veelal over ambtelijke doelstellingen zoals decentralisaties waarin actieve burgers een taak krijgen toebedeeld. Ondertussen zijn communities al jaren actief om vanuit onderlinge betrokkenheid en meedoen kleur en smaak te geven aan hun eigen buurt of wijk. Op eigen initiatief en naar eigen inzicht vullen zij met elkaar publieke taken in van educatie tot welzijn, integratie tot zorg en leefbaarheid tot recreatie. Het lijkt er op dat een begrip als burgerschap daarmee twee verschillende invullingen krijgt. Er is het burgerschap dat mensen uit inspiratie en intrinsieke motivatie ontwikkelen en burgerschap dat als instructie door instituties wordt opgelegd. Maakt burgerschap op basis van inspiratie steeds vaker plaats voor burgerschap door instructie?

Buurtcommunities #3 geeft communities de ruimte om hun geluid te laten horen. Hoe zien zij zichzelf en hun rol in het publieke domein? Kunnen communities een bredere publieke verantwoordelijkheid dragen, of zijn zij er puur voor zichzelf? Zien ze kansen of een opdracht voor zichzelf nu de verhoudingen tussen overheid en burgers aan het verschuiven zijn. Staan ze open voor het instructieve burgerschap of zijn er andere ambities en strategieën nodig? In drie rondes tafelgesprekken verkennen we met alle deelnemers gezamenlijk de antwoorden op deze vragen. Een avond om elkaar te ontmoeten, te inspireren en de verhalen van (verzorgings)communities te verzamelen.