Global Trends

Colorism en het Westerse schoonheidsideaal

Welke effecten hebben 'colorism' en Westerse schoonheidsidealen binnen de zwarte gemeenschap?
dinsdag 11 feb, 20.00
di 11 feb, 20.00
IJ Zaal

'Colorism' duidt op de voorkeur voor een lichtere huidskleur en de discriminatie die mensen met een donkere huidskleur ervaren binnen hun etnische gemeenschap. Binnen de zwarte gemeenschap komt dit voort uit de slavernij waar licht getinte tot-slaaf-gemaakten minder zwaar werk hoefden te doen. Vandaag zie je de effecten terug in de booming business van huidbleekmiddelen en Hollywood/ Bollywood die telkens weer light-skin of biracial mensen cast. Welke effecten heeft colorism in Nederland? Hoe spelen schoonheidsidealen hier een rol in? Waarom gaat het bij colorism vaak over zwarte vrouwen? Wat is de rol van zwarte mannen?

dinsdag 11 feb, 20.00
IJ Zaal
Deze 103 mensen waren aanwezig