De Stad

Collectief van het gas af

Over de transitie naar een aardgasvrij Amsterdam
dinsdag 21 mei, 20.00
di 21 mei, 20.00
Studio

In 2040 is Amsterdam aardgasvrij. Drie wijken zijn aangewezen om als eerste van het gas af te gaan. Maar hoe gaat deze transitie er uit zien? Wat betekent het voor de bewoner? En welke stappen moet of kan je zetten als huurder of huiseigenaar? Op deze avond verkennen we aan de hand van verschillende casussen welke kansen en uitdagingen er liggen voor het transformeren van de woningvoorraad in Amsterdam.

Door de diversiteit in de woningvoorraad is het formuleren van een eenduidige aanpak voor groot- en kleinschalige transformaties in de gebouwde omgeving niet eenvoudig. De omslag naar een aardgasvrij Amsterdam vraagt immers niet alleen om sturing van de gemeente, maar ook om initiatief van de bewoner. Hoewel de gezamenlijke opgave onzekerheden kent, liggen er voor huurders en woningeigenaren zeker ook kansen om te besparen op de energierekening of meer wooncomfort te krijgen. Samen met experts, bewoners en woningeigenaren bekijken we op deze avond wat de mogelijkheden zijn om stappen te zetten.

Tijdens dit programma:

  • horen we over de opgaven, de wijkaanpak en de plannen van de Gemeente Amsterdam.
  • gaan we in op een aantal casussen uit Amsterdam en daarbuiten om zicht te krijgen op de transitietrajecten voor verschillende woningtypes.
  • maken we tastbaar welke mogelijkheden er zijn voor VVE’s, particuliere, huurders, huiseigenaren of woningcorporaties om van het gas af te komen.
  • reflecteren we met experts en ervaringsdeskundigen welke uitdagingen er zijn, maar ook wat de woningrenovaties kunnen opleveren qua wooncomfort en kostenvermindering

 

 

dinsdag 21 mei, 20.00
Studio
Deze 64 mensen waren aanwezig