De Stad
WeMakeThe.City

Co-creatie sessie Amsterdam 2025-2050

In wat voor een stadsregio willen wij wonen?
Gratis, extern reserveren
woensdag 20 jun 2018, 09.30
wo 20 jun 2018, 09.30
Grote zaal

Amsterdammers en bewoners van de regiogemeenten ontwerpen samen de toekomst van de metropool regio. Wat is van waarde en willen we behouden? En wat moet we toevoegen, bijbouwen, extra toevoegen en aandacht geven? We ontwerpen ter plekke de kaart van stad en regio op weg naar 2050.

Met in dit programma onder anderen

Programma

  • Na een inspirerende opening gaan we in kleine groepen aan de slag met kaarten van stad en metropoolregio in twee ronden.
  • In Ronde 1 stellen we gezamenlijk vast wat van waarde is, wat belangrijk is en behouden moet worden.
  • In Ronde 2 geven we aan wat er echt moet veranderen met betrekking tot bijvoorbeeld infrastructuur, groen en water, woningen en kantoren, maatschappelijke en economische functies. Dat kan meer in abstracte zin, maar ook heel concreet over functies als de haven, Schiphol, bruggen, groengebieden, woonwijken, voedselhubs, maatschappelijke voorzieningen en lightrail- en metroverbindingen.
  • Aan het einde van de ochtend levert dat materiaal op dat richting geeft aan de gewenste ontwikkelingen voor de komende jaren en decennia. En dat uitgangspunt kan zijn van verdere sessies om uitwerking van onderdelen tot stand te brengen, samen met de betreffende stakeholders.
Gratis, extern reserveren
woensdag 20 jun 2018, 09.30
Grote zaal