Creatieve Industrie

ZUS: City of Permanent Temporality

De rafelranden van de stad: Amsterdammers en Rotterdammers over het belang van permanente tijdelijkheid en experiment in stedelijke ontwikkeling.
vrijdag 8 feb, 20.00
vr 8 feb, 20.00
IJ Zaal

Amsterdam verloor met de ontruiming van ADM een van haar laatste en belangrijkste ‘rafelranden': ruimte voor innovatief experiment, tijdelijkheid en onvoorspelbaarheid in het stadmaken. Ironisch genoeg is het vaak aan het culturele succes van zo'n tijdelijk initiatief te danken dat de commerciële waarde van een gebied stijgt (zoals op de NDSM werf in Amsterdam Noord), terwijl de opbrengst niet op evenredige wijze wordt verdeelt. Wat betekent dit voor een stad, en wat kan er gedaan worden om structureel ruimte te geven aan die andere vorm van waardecreatie? Naar aanleiding van het nieuwste boek 'City of Permanent Temporality' van Elma van Boxel en Kristian Koreman (ZUS Architecten), gaan we met verschillende Amsterdamse en Rotterdamse initiatiefnemers in gesprek over de toekomst van stadmaken.

Naar aanleiding van hun nieuwste boek ‘City of Permanent Temporality‘ stellen Elma van Boxel en Kristian Koreman van het Rotterdamse architectenbureau ZUS (Zones Urbaines Sensibles) een radicaal nieuwe manier van stadmaken voor waarbij tijdelijke interventies zijn gekoppeld aan langetermijndenken. Een strategie die vertrekt vanuit een stedelijke realiteit van waarden, materie en mensen.

Naast de casuïstiek die uit Rotterdam gedeeld wordt, deelt een drietal Amsterdamse stadmakers die zich inzetten voor & werken in (voormalig) rafelranden van de stad hun verhaal:

De bredere reflectie op de toekomst van rafelranden en open ruimtes in de stad wordt gegeven door Zef Hemel (hoogleraar Stedelijke en regionale planning, UvA).

© ZUS

Over de sprekers

  • Kristian Koreman en Elma van Boxel zijn de oprichters van ZUS (Zones Urbaines Sensibles) in Rotterdam. Ze ontwikkelen ontwerp en onderzoek op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur en zijn o.a. bekend van De Luchtsingel, de felgele, zwevende loopbrug door het centrum van Rotterdam, en Annabel, de nieuwe poptempel van diezelfde stad. Hun nieuwste boek City of Permanent Temporality beschrijft het indrukwekkende proces van achttien jaar werken in ‘laboratorium Rotterdam’ aan de hand van internationaal bekende projecten als Luchtsingel en Schieblock, waarmee ze de Berlin Urban Intervention Award en de Rotterdam Architectuurprijs wonnen.
  • Zef Hemel is hoogleraar Stedelijke en regionale planning (Wibaut-leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn werk zoekt hij naar een nieuw soort ‘open planning’: een planning die zich gemakkelijk kan aanpassen aan altijd veranderende omstandigheden en die profiteert van onverwachte kansen. In al zijn planningsprojecten werkt hij met burgers, nodigt hen uit om deel te nemen en gebruikt hij zo de stad ‘als een brein’ en als een potentiële ruimte van ‘collectieve intelligentie’. Vanwege de toenemende complexiteit van de huidige stedelijke vraagstukken, is het vereiste type planning lokaal, op het niveau van individuele steden en de invloedssferen. Waar en hoe kan deze vorm van open planning een rol spelen in Amsterdam, en hoe verhoudt dit zich tot gentrificatie processen in de stad?
  • Eva de Klerk heeft als zelfstandig ondernemer en bottom-up stadsontwikkelaar gepionierd op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Daar bracht zij de Stad als Casco ontwikkelfilosofie in de praktijk, door samen met een bont gezelschap de monumentale Scheepsbouwloods nieuw leven in te blazen. Ook helpt ze in binnen- en buitenland groepen hun eigen gemeenschap te vormen. Over haar ervaringen verscheen onlangs het boek Make Your City waarin de Scheepsbouwloods en de NDSM-werf in Amsterdam als levend laboratorium een grote rol spelen. Kan deze manier van samen een gebouw of gebied ontwikkelen ook op andere plekken gebruikt worden?
  • Inge van Ulden is de coördinator van de werkgroep Vrije Experimentele Ruimte, een visiedocument en nieuw concept dat naar aanleiding van de ontruiming van ADM is opgezet, in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Met als doel om grond beschikbaar te maken in de stad dat door creatievelingen gekocht of gepacht kan worden, en binnen een regelluwe zone kan bestaan. Het gaat niet om vrijplaatsen of gereguleerde broedplaatsen, maar over „iets ertussenin”. Om zo een impuls te geven aan de rafelranden van  de stad. Zijn regelluwe en/of -vrije zones de methode naar plekken van permanente tijdelijkheid?
  • Sascha Glasl is een architect. In 2009 startte hij samen met Tjeerd Haccou en Marthijn Pool space&matter: van oorsprong een architectuurbureau, maar naast het ontwerpen op alle schalen, creëren ze ook strategieën voor stadsontwikkeling, maken ze online platforms en starten ze nieuwe zakelijke ondernemingen, zoals De Ceuvel en recentelijk Schoonschip. Space&matter is altijd gericht op het verbeteren van de gebouwde omgeving en het bevorderen van een samenhangende samenleving.
vrijdag 8 feb, 20.00
IJ Zaal
Deze 83 mensen waren aanwezig