Global Trends

Circulaire Werklocaties 2050

Hoe werken wij in de toekomst?
Gratis, extern reserveren
donderdag 11 apr 2019, 19.30
do 11 apr 2019, 19.30
Grote zaal

De circulaire economie heeft grote impact op het programma en ontwerp van toekomstige werklocaties, zoals kantoorgebieden en bedrijventerreinen. Op het symposium worden de resultaten gepresenteerd van een vierdaags atelier dat Architectuur Lokaal in samenwerking met de provincie Noord-Holland, SADC en SKBN in februari heeft georganiseerd. De teams hebben onderzocht wat de circulaire economie en trends op het gebied van digitalisering, mobiliteit en werken betekenen voor toekomstige werklocaties in Noord-Holland. Op het symposium kijken politici en ontwikkelaars aan tegen de visies en ontwerpen van drie multidisciplinaire teams. Wat betekenen de resultaten voor het beleid en de praktijk van overheden en vastgoedbedrijven?

De Provincie Noord-Holland wil samen met Schiphol Area Development Company (SADC) en Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) een impuls geven aan de ontwikkeling van de werklocaties van de toekomst. Door de organisatie van de Challenge circulaire werklocaties 2050 willen zij inspelen op de uitdagingen van de transitie naar een circulaire economie. De Provincie is benieuwd naar de ideeën over de invloed van circulaire economie op de organisatie van economische productieprocessen en de betekenis daarvan op de ruimtelijke inrichting van werklocaties en vastgoed in 2050. Daarmee willen zij het denken over en ontwikkeling van toekomstige (circulaire) werklocaties op een hoger niveau tillen.

Professionals uit de kennisvelden van ontwerp, stedenbouwkunde, circulaire economie, mobiliteit, digitalisering en het toekomstige werken hebben in een vierdaags atelier begin 2019 in drie multidisciplinaire team van ieder vier personen gewerkt aan een visie, strategie en ontwerp voor circulaire bedrijventerreinen in Noord-Holland. Dit onder begeleiding van experts Maurits de Hoog (stedenbouwkundig hoofdontwerper Ruimte en Duurzaamheid gemeente Amsterdam), Wim van Lieshout (directeur Waste and Energy Strategies WEST) en Carlo van de Weijer (hoofd Strategic Area Smart Mobility TU Eindhoven).

De drie multidisciplinaire teams bestaan uit:

 • Team 1: Future Forward: Roy Plevier (HOOPE+PLEVIER Architects), Danny Edwards (Edwards Stadsontwerp), Antonia Sore (EXCEPT integrated sustainability) en Rob ten Bok, KG ParkManagement BV
 • Team 2: KCAP + Metabolic + RebelGroup + Goudappel Coffeng: Stijn Kuipers (KCAP), Tamara Streefland (Metabolic), Reinier van der Vusse (Rebel Group) en Nick Juffermans (Goudappel Coffeng)
 • Team 3: Joost Hagens (Bureau BUITEN), Peter van Assche (bureau SLA), Thijs van Spaandonk (Bright Cooperatie U.A.) en Ana Luisa Moura (Vereniging Deltametropool). Dit team werd door de selectiecommissie samengesteld

© Theo Baart

De circulaire economie en andere technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen zullen ingrijpende gevolgen hebben voor toekomstige bedrijven- en kantoorlocaties (werklocaties). Denk daarbij aan het ruimtelijk en functioneel ontwerp op gebouw- en gebiedsniveau, aan samenwerking tussen de bedrijven zoals in de vorm van uitwisseling van restmaterialen, energie en kennis, belevingswaarde, gebruikswaarde, toekomstwaarde, wisselwerking met de omgeving, mobiliteit en logistiek, digitale toepassingen en productietechnieken (zoals robotisering) en het nieuwe werken.

De Provincie Noord-Holland, SADC en SKBN willen hun kennis op dit gebied versterken omdat de impact van circulaire economie en andere ontwikkelingen nog niet of nauwelijks onderwerp van onderzoek, ontwerp en debat in de vastgoedwereld is. Gezien de aard van bestaande locaties en doorlooptijd van nieuwe gebiedsontwikkelingen is het urgent de toekomst van werklocaties nu al nadrukkelijk aan de orde te stellen. Is er de komende decennia nog wel behoefte aan werklocaties in hun huidige vorm of aan heel andere soorten gebouwen en gebieden?

We gaan hierover in gesprek met Jaap Bond, Hans Mommaas, Daan Zandbelt, Jeanet van Antwerpen, Marja Ruigrok en Maurits de Hoog.

  • De transitie van een lineaire naar een circulaire economie vormt een van de speerpunten van het beleid van de provincie Noord-Holland en maakt deel uit van de portefeuille van gedeputeerde Jaap Bond (CDA). Inzet van de provincie is om afval van primaire grondstoffen in 2030 met 50% terug te dringen. Om dit te bereiken werkt de provincie langs 6 zgn. creatiesporen aan een circulaire Noord-Holland. Jaap Bond over het beleid van de provincie en het belang van de ateliers.
  • Hans Mommaas is directeur van het Planbureau voor de leefomgeving en gastspreker op het symposium. In januari 2019 heeft het PBL het rapport ‘Circulaire economie in kaart’ uitgebracht, een inventarisatie van circulaire initiatieven in Nederland. Op het symposium gaat hij in op de lessen voor de transitie naar circulaire bedrijventerreinen?
  • Daan Zandbelt is rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving en partner bij het bureau De Zwarte Hond. Op de website Gebiedsontwikkeling.nu noemde hij onlangs enkele circulaire gebiedsontwikkelingen ‘zelfvoorzienende parasieten’. Hoe kijkt hij aan tegen de resultaten van de ateliers Circulaire werklocaties 2050?
  • Jeanet van Antwerpen is algemeen-directeur van SADC. SADC ontwikkelt bedrijventerreinen rond de luchthaven Schiphol. De transitie naar een circulaire economie staat voor SADC centraal bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Jeanet van Antwerpen over knelpunten en oplossingen op de weg naar een circulaire economie?
  • Marja Ruigrok is wethouder in de gemeente Haarlemmermeer met de portefeuille Economie&Innovatie, Verkeer&Vervoer en Cultuur. Zij was voorheen onder meer fractievoorzitter van de VVD in de Amsterdamse gemeenteraad. Vanuit haar portefeuille vormt de toekomst van bedrijventerreinen en verbindingen in de Schipholregio een belangrijk thema. Wat stelt zij zich voor bij circulaire bedrijventerreinen in 2050?
  • Maurits de Hoog is stedenbouwkundig hoofdontwerp van de Directie Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam en hoogleraar aan de TU Delft. Hij is nestor van de stedenbouwkundigen in de gemeente Amsterdam. In Amsterdam was hij onder meer verantwoordelijk voor het programma voor Haven-Stad. Maurits kijkt, als hoofdmentor van de ateliers, terug op proces en resultaten.
Gratis, extern reserveren
donderdag 11 apr 2019, 19.30
Grote zaal