De Stad

Challenge: woongeluk voor iedereen

Wie bedenkt de beste bewonersmix voor een nieuw wooncomplex?
woensdag 19 jul 2017, 19.30
wo 19 jul 2017, 19.30
Studio
Reageer

Deze editie staat in het teken van de challenge 'Woongeluk voor iedereen' waarbij het beste idee mag worden uitgevoerd met Woningstichting Eigen Haard. Wie komt er met het beste woonconcept waarbij verschillende doelgroepen samen gaan wonen in 280 sociale huurwoningen? We krijgen de randvoorwaarden van de challenge mee en er is volop ruimte om vragen te stellen en om andere mensen en organisaties te ontmoeten waarmee je je idee kunt vormgeven. Mix and mingle!

Over de Challenge Woongeluk

Woningstichting Eigen Haard streeft naar woongeluk voor iedereen, maar hoe zorg je daarvoor? Wat is een goede mix van doelgroepen? Hoeveel kwetsbare huurders passen in een complex? Wonen ze bij elkaar of juist verspreid? Welke voorzieningen en onder- steuning zijn nodig? En welke partijen moeten daar samen aan werken? De Challenge Woongeluk is een wedstrijd voor organisaties voor zorg- en welzijn, (sociaal) ondernemers, huurders en iedereen met een goed idee. Bedenk een woonconcept voor  een nieuwbouwproject van 280 sociale huurwoningen in Amsterdam, waarvan minstens 30% aan zogenaamde kwetsbare doelgroepen wordt verhuurd. De bedenkers van het beste idee krijgen de kans om het concept echt uit te gaan voeren.

woensdag 19 jul 2017, 19.30
Studio
Deze 59 mensen waren aanwezig