R-LINK

Burgerinitiatief: te veel gevraagd?

De rol van burgers in ontwikkelingsplannen.
woensdag 19 dec 2018, 19.30
wo 19 dec 2018, 19.30
Expo

Nu de overheid zich steeds verder terugtrekt uit de ruimtelijke ordening, krijgen lokale burgerinitiatieven en andere kleinschalige groeperingen een steeds grotere rol in ruimtelijke projecten. Ze houden zich bezig met de ontwikkeling van Volkstuintjes, de inrichting van pleinen en parken, maar ook met het creëren van nieuwe mobiliteitsprojecten en woonwijken.

Het werken met burgerinitiatieven biedt een kans om ontwikkelingsplannen te maken die dichterbij de wensen van inwoners staan. Tegelijkertijd zijn er ook knelpunten. Levert het werken met burgerinitiatieven wel voldoende op? Dreigt het gevaar dat projecten die draaien op de inzet van vrijwilligers verantwoordelijkheden krijgen die ze helemaal niet aankunnen?

Na in inleiding van Wendy Tan (Universiteit van Wageningen) presenteren wetenschappers van verschillende universiteiten en hogescholen die samenwerken in het R-LINK project hun kijk op dit onderwerp. Na een korte presentatie gaan ze over hun bevindingen in gesprek met een praktijkpanel.

Lilian van Karnebeek van de Universiteit Wageningen kijkt kritisch naar de wijk Oosterwold in Almere, waar bewoners verantwoordelijk zijn voor de aanleg van hun eigen wegen, energievoorziening en afvalwatersysteem. Wat zijn de voor- en nadelen daarvan in de praktijk? Zijn de verantwoordelijkheden wel helder genoeg vastgelegd?

Michiel Stapper van de Universiteit van Amsterdam keek naar de meerwaarde van bewoners in stedelijke ontwikkelingsprojecten. Aan de hand van voorbeelden uit Hamburg laat hij zien hoe hun bijdrage kan leiden tot nieuwe voorzieningen en een ontwerp dat de lokale cultuur omarmt.

Menno van der Veen van de Universiteit van Amsterdam beschrijft een belangrijk kenmerk van succesvolle bewonersinitiatieven. Ze zijn vaak ‘dubbel genetwerkt’, dat wil zeggen: ze hebben goede contacten in de wijk, maar ook met lokale bestuurders en politici.

Melika Levelt en Karin de Nijs van de Hogeschool van Amsterdam analyseren 14 stedelijke ontwikkelingsprojecten in Amsterdam en Groningen waarbij burgers betrokken zijn. Wat wordt er van deze bewonersgroepen verwacht? In hoeverre moeten ze lokaal zijn ingebed en in hoeverre moeten ze zijn aangelokten op de stedelijke instituties?

Panellid:
Annemiek Rijckenberg (oud-wethouder Utrecht en zelfstandig adviseur r.o.)

Rick Vermin (lid dagelijks bestuur bestuurscomissie Amsterdam Oost)

Byril Willemsen (Projectmanager bureau Marineterrein Amsterdam)

Judith Lekkerkerker (Adviseur, onderzoeker, schrijver en spreker op het gebied van stedelijke en regionale ontwikkeling)

 

woensdag 19 dec 2018, 19.30
Expo
Deze 26 mensen waren aanwezig