De Stad

Bouwen aan maatschappelijke voorzieningen

Denk en praat mee over de maatschappelijke voorzieningen (zorg & welzijn, sport & bewegen, kunst & cultuur en onderwijs) in de groeiende stad Amsterdam.
donderdag 11 mei 2017, 20.00
do 11 mei 2017, 20.00
IJburg College 2
Let op! Dit programma is niet in Pakhuis de Zwijger. Dit programma vindt plaats bij IJburg College 2.

Amsterdam groeit elk jaar met gemiddeld 11.000 inwoners. Het college van burgemeesters en wethouders wil de druk op de woningmarkt verlichten en maakt daarom tot 2025 de bouw mogelijk van 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen. Een groeiende stad vraagt echter ook om nieuwe maatschappelijke voorzieningen en bestaande functies vragen om herontwikkeling. Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe maatschappelijke voorzieningen aansluiten op de behoeften van Amsterdammers en de nieuwkomers in de stad? Hoe kunnen we deze voorzieningen meenemen en goed integreren in de meer verdichte en nieuw te bouwen stad, in de wijken en de buurten? Welke trends nemen we waar in het domein van maatschappelijke voorzieningen en hoe kijken we aan tegen nieuwe kansen en mogelijkheden voor samenwerking, alternatieve organisatie- en financieringsvormen en efficiënt ruimtegebruik? Denk en praat mee over de maatschappelijke voorzieningen in de groeiende stad Amsterdam.

Iedere nieuw te bouwen of her te ontwikkelen c.q. te verdichten wijk vraagt om een passend en uitgebalanceerd netwerk aan maatschappelijke voorzieningen. We bouwen immers weer voor de komende decennia en deze tijd van toenemende verstedelijking, vergrijzing en migratie, digitalisering en automatisering en toenemende tweedeling in de stad vraagt om zorgvuldig, slim, duurzaam en klimaatbestendig ontwerpen.

De kernvraag is: in wat voor een stad willen we leven, wonen en werken?

Naast kwalitatief goede woningen, met een goede balans tussen klein en groot, hoog, midden en laag segment, is de aandacht voor werkruimte en betekenisvolle publieke ruimte evident. En natuurlijk moet er bij het ontwerpen ook specifieke aandacht zijn voor groen in en de optimale ontsluiting van de wijken. Zo ook de noodzaak van goede maatschappelijke voorzieningen groot; voor jong én oud! Aan welke onderwijsinstellingen heeft een nieuw te bouwen of te transformeren wijk behoefte en in welke samenstelling? En hoe verhouden de voorzieningen van sport en bewegen zich daartoe. Kunnen we functies van overdag goed combineren met avondgebruik? En hoe toegankelijk zijn de voorzieningen voor de buurtbewoners? Hoe combineren we algemeen te gebruiken publieke functies in de plinten van de woonblokken ook voor specifiek gebruik door zorg- en welzijnsinstellingen? En hoe verbinden we die weer met voorzieningen voor kunst, cultuur en onderwijs? Rekening houdend met een optimale inzet en inrichting van de openbare ruimte en publieke voorzieningen, waarbij professionals, actieve buurtbewoners en vrijwilligers intensief samenwerken. En liefst op een flexibele en duurzame wijze zodat volgende generaties functies eenvoudig kunnen transformeren.

Het bouwen aan leefbare, energieke, gezonde en zorgzame wijken en buurten vraagt op z’n minst om creatieve denkkracht, zorgvuldige analyse, een proces van co-creatie en integraal en slim organiseren en ontwerpen.

donderdag 11 mei 2017, 20.00
IJburg College 2
Deze 77 mensen waren aanwezig