De Stad

Booming Bijlmer

Wat betekenen de nieuwe ontwikkel- en bouwplannen in Amstel III voor Zuidoost en de rest van Amsterdam?
maandag 3 dec 2018, 20.00
ma 3 dec 2018, 20.00
Grote zaal

Precies 50 jaar geleden streken de eerste bewoners in de Bijlmermeer neer. Sindsdien is er veel gesloopt, getransformeerd en gebouwd. De 'groene stad van de toekomst', zoals de woonwijk aanvankelijk werd aangeprezen, is het nooit geworden. Inmiddels wordt er in de Bijlmer - net zoals in veel andere delen van Amsterdam Zuidoost - weer hard aan de weg getimmerd. In Amstel III vechten ontwikkelaars om grond, stijgen prijzen explosief en zijn de baardige bierbrouwers al ter plaatse. Welke innovatieve bouwprojecten zijn er gaande? Wat betekenen de nieuwe ontwikkel- en bouwplannen voor Zuidoost? En hoe zorgen we ervoor dat er deze keer niet 10 jaar na de laatste oplevering de eerste sloopoproep alweer binnenkomt?

Programma

De Bijlmer is booming, Zuidoost zit in de lift. Door economische groei en krapte op de huizenmarkt staat het stadsdeel ineens heel duidelijk op het vizier van woningzoekenden. Dat is wel eens anders geweest. Als we terugblikken op 50 jaar Bijlmer, wat zien we dan? We openen de avond met een kijkje door de ogen van Bijlmerpionier Ike Amanatkhan en medeoprichter van het Bijlmermuseum Peter Dautzenberg. 

Waar staan we?

Op dit moment staan overal in Zuidoost vlaggetjes op de kaart voor nieuwe ontwikkel- en bouwplannen: 35.000 woningen zullen de volgende decennia worden toegevoegd. Met projectdirecteur Ellen Nieuweboer en stadsdeelbestuurder Dirk de Jager gaan we in gesprek over de huidige stand van zaken m.b.t. de gebouwde omgeving in Zuidoost. Waar staan we op dit moment? Waar liggen de grootste opgaven en kansen voor in de toekomst? En wat betekenen de bouw- en ontwikkelplannen in het Amstel III gebied voor Zuidoost en de rest van de stad.

De opkomst van Amstel III / Bijlmer-West 

In het kantorengebied Amstel III moeten bijna 10.000 woningen worden gerealiseerd. Een behoorlijke transformatie, met plannen voor een compleet nieuw stadspark en campusgebied. Het wordt volgens stadsdeelbestuurder Dirk de Jager een compleet nieuw stuk stad: Bijlmer-West.

Om de ontwikkeling van Amstel III beter te begrijpen zoomen we in op twee interessante projecten in dit gebied. Ebe Treffers van Wonam zal een presentatie geven over de ontwikkelingen langs de Karspeldreef (Hondsrugpark) en Eltjo Bouwman van Blauwhoed zal de transformatie van het verouderde kantorengebouw Holendrecht Centre tot multifunctioneel woon-werkgebied (Our Domain Amsterdam South East) toelichten. Hoe zijn deze projecten precies tot stand gekomen?

Amstel III voor wie?

En wat betekenen deze ontwikkelingen in Amstel III voor de huidige bewoners van Zuidoost en zittende ondernemers? Met stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing, kwartiermaker van stichting Hondsrugpark Chiel Griffioen, sociaal ondernemer Sarita Bajnath en Marco Barsoum gaan we op zoek naar de juiste fysieke en mentale verbindingen tussen Amstel III en de rest van Zuidoost en Amsterdam. Voor wie bouwen we Amstel III eigenlijk? En hoe activeer je zo’n nieuw gebied?

maandag 3 dec 2018, 20.00
Grote zaal
Deze 211 mensen waren aanwezig