Global Trends

Boekpresentatie: Sociale (on)zekerheid

Peter van Lieshout presenteert zijn nieuwe boek en blikt vooruit samen met wetenschappers, politici en vakbondslieden naar de voorziene toekomst.
maandag 21 nov 2016, 20.00
ma 21 nov 2016, 20.00
IJ Zaal
Reageer

Het is voor velen de vraag of het huidige stelsel van sociale zekerheid nog wel past in deze wereld. Bij deze moderne burgers die zelf keuzes willen maken en zich maar beperkt solidair voelen met anderen, bij deze moderne economie die vraagt om flexibiliteit en bij deze globaliserende wereld waarin natiestaten en landsgrenzen steeds problematischere constructen lijken. Wat betekenen deze verschuivingen in de economie en de toegenomen onzekerheid voor de toekomst van de sociale zekerheid?

  • We gaan met Gabriël van den Brink, Monique Kremer en Caesar Bast in gesprek over de nieuwe onzekerheid: wat weten we daarvan en hoe moeten we die duiden?
  • In een volgend blok staat de vraag centraal wat deze analyses betekenen voor een komend regeerakkoord. Aan deze dialoog zullen Paul de Beer, Maurice Limmen, Steven van Weyenberg en Harry van der Kraats deelnemen.

Alles Flex? – Abel Heijkamp

Abel Heijkamp is documentairemaker en doet onderzoek naar de flexibilisering van onze samenleving. Hij vertelt aan de hand van een fragment uit zijn documentaire over wat voor onzekerheden dit met zich mee brengt.

Alles Flex? The Future of Work (All Flex?) (Dutch with English Subtitles) from The Future of Work on Vimeo.

Bezoekers van de avond krijgen na afloop een gratis exemplaar van het boek mee. 

Sociale (on)zekerheid – De voorziene toekomst

Het debat over de toekomst van de sociale Schermafbeelding 2016-10-10 om 14.21.30zekerheid is aan het veranderen. In de twintigste eeuw stond vooral de inrichtingsvraag centraal: wie komen in aanmerking voor bijstand en hoe hoog zijn de uitkeringen? Vanaf eind jaren negentig dienden zich twee nieuwe problemen aan. Allereerst de ontwikkelingen in de economie: internationalisering, automatisering en flexibilisering hadden grote consequenties voor de verhouding tussen werkgevers en werknemers en de inrichting van arbeidsorganisaties, en daarmee ook voor de sociale zekerheid. Bovendien gingen burgers het afgelopen decennium vaker voelen dat traditionele arrangementen wegvielen. Steeds meer mensen begonnen zich onzeker te voelen over hun toekomst en het stelsel van sociale zekerheid was voor hen niet meer een afdoende antwoord. Wat betekenen deze verschuivingen en nieuwe onzekerheden voor de toekomst van de sociale zekerheid?

Deze essaybundel bevat bijdragen van: Peter van Lieshout, Hans Boutellier, Kim Putters, Stella Hof, Paul de Beer, Romke van der Veen, Casper van Ewijk, Monique Kremer, Jan Peter van den Toren, Evelien Tonkens, Loes Verplanke, Olaf van Vliet en Gabriël van den Brink.

maandag 21 nov 2016, 20.00
IJ Zaal
Deze 91 mensen waren aanwezig