De Stad

Blue Economy

Duurzaamheid verschiet van kleur; groen verandert in blauw.
maandag 20 jan 2014, 20.00
ma 20 jan 2014, 20.00
Grote zaal

Duurzaamheid verschiet van kleur; groen verandert in blauw. Hierbij wordt slimmer gebruikt gemaakt van lokaal aanwezige materialen, energie, arbeid en natuurlijke technieken. Lineaire processen veranderen in circulaire processen, de consumer society in een civic economy en financieel rendement in maatschappelijk rendement. Met als uiteindelijk resultaat zowel economische kansen als een schoner milieu en socialere samenleving. Deze manier van denken resulteert niet alleen in het kweken van paddenstoelen op koffiedik maar is ook op grotere schaal van invloed op stad en ommeland, zo laat de S+RO-special over Blue Economy zien.

Tijdens S+RO Live #6 staat de betekenis van de Blue Economy voor stad en ommeland centraal. Hoofdredacteur Jaap Modder verkent de kansen in een gesprek met enkele auteurs (zie onderstaande afbeelding). De volgende statements komen daarbij aan de orde:

In een circulaire stad worden lineaire processen vervangen door circulaire processen, waardoor stedelijk systemen gelijkenissen gaan vertonen met ecologische systemen. Dergelijke systemen maken de stad niet alleen duurzamer, maar ook minder afhankelijk en kwetsbaar.’ (Jan Jongert, Superuse Studios)

De ommezwaai naar een circulaire stad kan niet zonder een ommezwaai binnen de economie.’ (Gunter Pauli, ZERI – Zero Emissions Research and Initiatives – en Joost Beunderman, 00:/ [zero zero])

De lokale economie wordt aangezwengeld door meerwaarde te creëren uit dat wat plaatselijk voorhanden is. Een revolutie in het economisch denken waarbij het eerder gaat om herorganisatie dan om schaalvergroting.’ (Gunter Pauli, ZERI – Zero Emissions Research and Initiatives)

De meest aansprekende voorbeelden van de Blauwe Economie veranderen de verhouding tussen de burger en de economie. De burger neemt een steeds belangrijker rol in een groeiende reeks domeinen: van zorg tot openbareruimtebeheer. De transitie naar een blauwer economie voltrekt zich dus grotendeels buiten de overheid om, met slimme ondernemers en cocreërende burgers.’ (Joost Beunderman, 00:/ [zero zero])

De realisatie van een transitie richting een Blauwe Economie ligt bij ieder zelf. Of je nou een stedenbouwer, ondernemer, woningbouwcorporatie, burger, architect, buurtschool of energiebedrijf bent. We kunnen de transitie versnellen, simply by getting ourselves involved.’ (Iris Schutten, redacteur S+RO en Studio Iris Schutten)

Het programma ziet er als volgt uit:
Iris Schutten (Redacteur S+RO) geeft een inleiding over Blue Economy. Verder komen Jan Jongert (Superuse Studios), Dirk Sijmons en Jasper Hugtenburg (H+N+S Landschapsarchitecten),
Thea van Kemenade (Radboud Universiteit /Water-Rijk), Jeroen Niemans (Platform31) en Eric Frijters (FABRICations) aan het woord.

Toegang is gratis. Meld je voor dit programma aan door bovenaan deze pagina op de rode knop ‘reserveer’ te klikken.

Gelijktijdig met het tweemaandelijks verschijnen van het magazine Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening vindt er een live editie plaats in Pakhuis de Zwijger.