Global Trends

Biomassa: van belofte tot boosdoener

Moeten we door met biomassa als duurzame oplossing? Een talkshow over hoe dé groene oplossing uit het Klimaatakkoord het vieste jongetje van de klas werd.
dinsdag 19 nov 2019, 20.00
di 19 nov 2019, 20.00
Studio

Het lag al langer onder vuur als duurzame energiebron, maar de toekomst van biomassacentrales staat steeds meer op losse schroeven. Na een paar vernietigende rapporten zette de Eerste Kamer een streep door nieuwe subsidies voor bijstook van hout in kolencentrales. Een klap voor het kabinet, gezien het stoken van hout een van de speerpunten was om de doelstellingen van het Parijs-akkoord te halen. Welke toekomst is er eigenlijk nog voor biomassa?

Biomassacentrales stoten meer stikstof, fijnstof en koolstof uit dan een kolencentrale, zo berekende adviesbureau DNV GL in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder concludeerde de European Academies Science Advisory Council (EASAC) al dat de ombouw van oude kolencentrales voor het stoken van hout averechts werkt. En nu wil de Eerste Kamer af van de subsidies hiervoor.

Tegelijkertijd heeft biomassa volgens voorstanders wel degelijk nog steeds een belangrijke rol in de duurzame energievoorziening van de toekomst. Maar welke is dat dan? En wat moeten we intussen met bijvoorbeeld de geplande biomassacentrale in Diemen?

  • Carlo Hamelinck is Director van Navigant, een bedrijf dat publieke organisaties en bedrijven adviseert over hernieuwbare energie en duurzaamheid met focus op bio-energie en biomaterialen. Hij heeft bijna twintig jaar ervaring op het gebied van biomassa en biobrandstoffen en een uitgebreid begrip van de leveringsketen, distributie en verschillende sectoren die hieraan verbonden zijn.
  • John Grin is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van systeeminnovaties. Hij geeft les aan de Faculteit van Maatschappij- en Gedragswetenschappen, met name bij de afdeling politicologie. Hij is geïnteresseerd in de politiek achter kennis en technologie om zo beter te begrijpen hoe wij die kunnen inzetten om sociale problemen op te lossen, in plaats van ze te creëren.
  • Marjolein Demmers is vanaf November 2017 directeur Natuur & Milieu en daarnaast lid van de Raad van Commissarissen bij DRIFT for transition. Drift is een onderzoek- en wetenschapsbureau wat duurzame transities stimuleert door middel van onderzoek, consultensie, onderwijs en debat. Natuur & Milieu is een organisatie die zich vol inzet voor de verduurzaming van onze samenleving op het gebied van energie, voedsel, grondstoffen en mobiliteit.
  • Jildert Huitema is oprichter van Comité Schone Lucht. Deze stichting verzet zich tegen de komst van biomassacentrales. In het bijzonder verzette zij zich afgelopen jaar tegen de komst van verschillende biomassacentrales in Nederland, zoals in Diemen en IJburg, maar daarnaast spreken zij zich ook uit tegen het gebruik van biomassa als energieborn in Europa.
  • Gijs Zeestraten werkt bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat als senior beleidsmedewerker bij de directie Energie en Duurzaamheid. Hij coördineert de uitvoering van het Energieakkoord dat in 2013 is gesloten tussen meer dan 40 maatschappelijke partijen.
  • Floor van der Hilst is assistent professor aan de Universiteit van Utrecht. Haar onderzoek focust zich op het duurzaam produceren van Biomassa, zodat we weg kunnen bewegen van een economie die draait op fossiele brandstoffen, naar een maatschappij die gebruik maakt van biobrandstoffen. Zij coördineert verschillende internationale onderzoeken naar de impact van biomassa. Zij doceert daarnaast zowel aan de master Energy Science en de bachelor Global Sustainability Science.
dinsdag 19 nov 2019, 20.00
Studio
Deze 73 mensen waren aanwezig