De Stad
Ronde tafel

Beyond sustainability

Hoe kunnen we kantoren en gebouwen duurzaam inrichten?
Gratis toegang
donderdag 18 jan 2018, 19.00
do 18 jan 2018, 19.00
IJ Zaal

Duurzaamheid is een containerbegrip geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieu, ecologie, welzijn en toekomstgericht denken wordt onder duurzaamheid geschaard. In het bouwbesluit van 2012 staan voorschriften om de milieuprestatie van kantoorpanden te berekenen. Maar aan welke richtlijnen zou een aanbesteding moeten voldoen om een kantoorpand ook daadwerkelijk duurzaam in te richten? Zelfs bij de overheid heerst er onduidelijkheid terwijl de private sector zich deels op circulair inkopen richt en deels op nieuwe producten die recyclebaar en gecertificeerd zijn). Waar moet een aanbesteding daadwerkelijk aan voldoen om duurzaam te zijn, en is dit realistisch haalbaar?

We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.

– Einstein

Gratis toegang
donderdag 18 jan 2018, 19.00
IJ Zaal
Nog 15 plaatsen beschikbaar