Global Trends
Rutgers special

Bevolkingscrisis: wereld onder druk

Waarom bevolkingsgroei een groter probleem is dan klimaatverandering en migratie.
woensdag 21 jun 2017, 19.30
wo 21 jun 2017, 19.30
IJ Zaal

Aan het einde van deze eeuw zal onze planeet 11,2 miljard mensen huisvesten (4 miljard meer dan nu!) en deze groei zal niet gelijkwaardig plaatsvinden: het aantal mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika neemt razendsnel toe, terwijl Westerse landen juist met bevolkingskrimp te maken hebben. Deze groei zet economieën en onze aarde onder druk- zeker in combinatie met klimaatverandering en migratie. Het grootste probleem van deze drie, bevolkingsgroei, krijgt gek genoeg de minste aandacht. Daarom zet Rutgers het thema bevolkingsgroei op de kaart in een reeks publieksdebatten. Tijdens deze kick-off gaan we in gesprek met de zaal en een aantal prikkelende denkers over de oorzaken, gevolgen en uitdagingen van bevolkingsgroei.

Bevolkingsgroei is een groter probleem dan klimaatverandering en migratie‘, menen de experts van Rutgers. Maar wat is bevolkingsgroei precies? Wat zijn de implicaties ervan op onze manier van leven (en op die van een ander); en waarom zou dit onderwerp een rol moeten spelen in het leven van jongeren in de hele wereld? Over deze vragen en meer gaan Ton Coenen (Rutgers) en Jannemiek Evelo (CHOICE) met elkaar in gesprek.

Vervolgens delen een aantal uitgesproken denkers hun mening over het vraagstuk bevolkingsgroei:

  • Zo spreekt historicus Geerten Waling zich uit tegen het taboe rondom geboortebeperking in het bestrijden van bevolkingsgroei: ‘..voortplanting [lijkt] wel een religie op zichzelf -ook in het seculiere Nederland, waar welvaart een voortdurende bevolkingsgroei schijnt te vereisen, waar kinderen krijgen nog steeds de sociale norm is en ‘het gezinnetje’ als ideale leefvorm heilig.‘ Moeten we af van het heilige huisje van geboortebeperking?
  • Met het oog op de huidige en toekomstige milieuproblematiek, moet dat zeker, stelt bijzonder hoogleraar Marc Davidson: ‘Hoe meer mensen er op deze planeet rondlopen en hoe meer kansen en mogelijkheden we ieder mens willen bieden, hoe onmogelijker de opgave wordt om de milieuproblematiek met enkel technologie op te lossen.’ Ligt de urgentie van het onderwerp bevolkingsgroei dan vooral in ons klimaat?
  • Of moeten we bevolkingsgroei helemaal niet als ‘groter of kleiner probleem dan’ willen definiëren, omdat het altijd hand in hand gaat met tien andere kwetsbaarheden in een land? Zeker, stelt hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw Thea Hilhorst, daarom moeten we ook nadenken over de impact van bevolkingsgroei op de toekomst van (fragiele) landen, en de manieren waarop we op crisis en rampen kunnen anticiperen.

Hierna opent Kiza Magendane de vloer voor discussie, door te reflecteren op de zin en onzin van ontwikkelingshulp: “Wie rechtvaardigheid wil en Afrikanen wil helpen, moet het dus ook durven hebben over een systeem dat Europa voordelen geeft en Afrika nadelen toekent.” Welke rol speelt het Westen in het aanpakken van bevolkingsgroei in andere delen van de wereld, moeten we dat op deze manier wel willen, en hoe zou het anders kunnen?

_

De avond wordt gemodereerd door Ama van Dantzig (Dr. Monk), een creative mastermind die haar tijd tussen Accra en Amsterdam verdeelt om bruggen te bouwen tussen schijnbaar tegengestelde werelden. Vanuit haar ervaring in vele landen en gemeenschappen, gelooft Ama in het vermogen van mensen om ingenieuze oplossingen te ontwikkelen voor de uitdagingen van onze tijd.

woensdag 21 jun 2017, 19.30
IJ Zaal
Deze 111 mensen waren aanwezig