De Stad

Betaalbare woning gezocht

Een plan voor het Amsterdamse middensegment. Met o.a. Laurens Ivens, Egbert de Vries en Robert Kohsiek.
dinsdag 21 feb 2017, 19.30
di 21 feb 2017, 19.30
Studio

Het middenhuur segment van de woningmarkt staat volop in de belangstelling. Of beter gezegd, het ontbreken van dit segment. Er is een tekort aan betaalbare koop- en huurwoningen in de stad. Wat kunnen we doen om het aanbod in het Amsterdamse middensegment te vergroten? Het is tijd voor een plan voor het Amsterdamse middensegment.

Steeds vaker zijn Amsterdammers en ook nieuwkomers in de stad, aangewezen op de vrije huursector: de wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn te lang of het inkomen is te hoog. Aan de andere kant is het inkomen te laag of te onzeker voor een koopwoning. Daarnaast is de verwachting dat de vraag naar het middenhuur segment alleen maar toeneemt, doordat mensen flexibiliteit wensen doordat ze vaker van relatie of baan veranderen. Middeninkomens vormen een grote groep woningzoekers, zowel jong, oud, instromer en doorstromer. Wat kunnen we doen om deze mensen toch aan een woning in Amsterdam te helpen?

  • Met Laurens IvensEgbert de Vries en Robert Kohsiek gaan we in gesprek over de mogelijkheden voor een gezond Amsterdams middensegment.
  • Manon van Middelkoop licht het recent verschenen rapport ‘Perspectieven voor het middensegment van de woningmarkt‘ toe en schetst hiermee de nationale context.
  • Joep Arts heeft op basis van een onderzoek onder 105 gemeenten over middeldure huur een aantal adviezen paraat voor Amsterdam.
dinsdag 21 feb 2017, 19.30
Studio
Deze 99 mensen waren aanwezig