De Stad

Bestuur op de schop

Brengt het nieuwe bestuurlijk stelsel meer of minder democratie? Met oa wethouder Choho, Gabriel van den Brink, Albert Jan Kruiter.
woensdag 14 dec 2016, 19.30
wo 14 dec 2016, 19.30
IJ Zaal
Reageer

Onlangs maakte Wethouder Abdeluheb Choho een nieuw plan voor verandering van het bestuurlijk stelsel voor de gemeente Amsterdam bekend. Het voorstel is een antwoord op het kritische rapport van de commissie Brenninkmeijer over de vorige verandering in 2014. De bestuurscommissies worden afgeschaft en voortaan krijgen de stadsdelen een door het college benoemd dagelijks bestuur. In de tweeëntwintig gebieden komen door de bewoners gekozen adviescommissies. De grote vraag is of dit voorstel recht doet aan de kritiek van Brenninkmeijer c.s.. En bovenal, brengt het ons meer of juist minder democratie? Tijdens deze bijeenkomst gaan we daar over in gesprek en verkennen we de mogelijkheden die nog voor ons liggen.

Het huidige bestuurlijke stelsel is in 2014 ingevoerd, toen onder druk vanuit Den Haag de stadsdelen dienden te verdwijnen als zelfstandige bestuurlijke laag. Vier jaar later een nieuwe verandering lijkt erg snel, maar in het kader van een hoog oplopende discussie over de kwaliteit van onze democratie is het wellicht ook een logische stap. Deze avond een open en verkennend gesprek over die verandering.

Urgentie

We beginnen dat gesprek met het bespreken van de urgentie. Gabriël van den Brink (emeritus hoogleraar bestuurskunde) zal een inleiding over de staat van onze democratie verzorgen en daarna gaat hij met Farnosh Forozesh (Meevaart) en Albert Jan Kruiter (commissie Brenninkmeijer) in gesprek over de noodzaak tot democratische vernieuwing.  Hoe staan onze stad en haar gemeenschap er voor? Wat zeggen populisme en het gebrek aan vertrouwen in de politiek ons over de kwaliteit van onze democratie? Zijn we met onze huidige instituties nog in staat om de grote maatschappelijke vraagstukken op te lossen of zijn er andere vormen nodig?

Richtingen voor democratische vernieuwing

Na deze duiding kijken we naar verschillende mogelijkheden om onze democratie te vernieuwen. Met wethouder Abdeluheb Choho bespreken we voorstel van het college en met Ingeborg Hoogveld kijken we naar hoe men in Rotterdam om gaat met noodzakelijke veranderingen. Vergezeld door Albert Jan Kruiter verkennen we verdere richtingen voor hervormingen. Moeten er naast representatieve democratie ook participatieve en deliberatieve vormen een plek krijgen in het nieuwe bestel? Hoe en waar moet mandaat worden belegd? En welke rol speelt (ontwikkeling van) democratische cultuur?

En hoe dan verder?

We sluiten de avond af met een blik in de toekomst, in een open gesprek met de zaal. Onder anderen zullen huidige bestuurders uit de stadsdelen en gemeenteraadsleden aanschuiven, maar ook bijvoorbeeld maatschappelijke initiatieven. Wie gaat waar op inzetten? Is er nog ruimte voor alternatieve plannen? Wat moet er nog onderzocht worden?

woensdag 14 dec 2016, 19.30
IJ Zaal
Deze 82 mensen waren aanwezig