Global Trends

Meningen in beeld

Hoe kan de combinatie van taal en beeld bijdragen aan de maatschappelijke keuzes en opinievorming?
donderdag 16 nov 2017, 20.00
do 16 nov 2017, 20.00
Expo

Zowel als boodschap van bestuurders aan bestuurden, maar zeker ook andersom. Hoe kunnen betrokken burgers hun mening vormen en hun mening geven in een vroeg stadium, liefst vóórdat het beleid al in hermetisch gesloten plannen is vervat? Dat doen we heel praktisch door mensen om een mening te vragen. Bijna altijd wordt met een enquête geprobeerd de algemene opinie te vangen uit een waaier van opvattingen, meningen en oordelen. Maar de diepe(re) gelaagdheid van veel vraagstukken liet en laat zich steeds minder in woorden vangen. Kan beeldtaal hier uitkomst bieden?

De hamvraag is of je een grote bevolkingsgroep, met een sterk uiteenlopende “political literacy” wel voldoende kunt raadplegen met louter ‘talige’ middelen. Hoe kun je beeld en taal en andere expressiemiddelen op een effectieve manier combineren, zonder versimpeling en demagogie? Hoe bereik je een representatieve weergave van het publieke draagvlak voor nieuw op te stellen plannen?

Gijs Rademaker van EenVandaag zal vertellen hoe hij gebruikmakend van verschillende technieken, een grote groep panelleden op genuanceerde wijze bevraagt over politiek actuele onderwerpen en hoe reacties worden verwerkt, vormgegeven en uitgeserveerd.

Vervolgens gaan Toon Niël, Gijs Rademaker en Thomas Powell in discussie met de zaal over de vraag of de werkwijze van EenVandaag geschikt is voor een alternatief soort mini-referenda. Zulke referenda zouden een fase in de beleidsvoorbereiding van een nationale of lokale overheid kunnen zijn. Een bottom-up approach.

Let op: de voertaal van dit programma is deels Engels.

donderdag 16 nov 2017, 20.00
Expo
Deze 15 mensen waren aanwezig