Creatieve Industrie

Beleidstaal verbeeld

Hoe kunnen we met taal en beeld de beleidsvoorbereiding (en daarmee de politieke besluitvorming) tot een opener proces maken?
donderdag 19 okt 2017, 20.00
do 19 okt 2017, 20.00
Workspace

Sommige zaken kun je exact meten en tot op zes cijfers achter de komma vastleggen, maar in de voorkeuren van mensen heb je crispy sets en fuzzy sets. En ja hoor! De meeste politiek actuele onderwerpen zijn zo fuzzy als een mistige maandagochtend. Daarbij komt dat voor veel mensen getalswaarden en waarschijnlijkheden niet erg leven. Communiceren met kwantitatieve gegevens is in de praktijk niet altijd zo exact en overtuigend. Gelukkig zijn er veel manieren om taal en beeld zó met elkaar te verbinden dat de kern van de boodschap min of meer intuïtief wordt overgedragen. Zoals een ronde klok met wijzers een begrijpelijker beeld van de tijd geeft dan een digitale klok. Of zoals de taartpunten van een ‘pie’ een effectieve ondersteuning geven bij het begrijpen van een begroting.

  • Politicoloog en designer Toon Niël laat zien hoe de combinatie van taal en beeld, beeldtaal dus, informatie en communicatie levendiger, invoelbaarder en daarmee effectiever maakt.  We onderzoeken samen hoe beeldtaal een betere dialoog met grotere groepen tot stand kan brengen.
  • Tom Powell is kort geleden gepromoveerd op framing effecten van verbaal en visueel gepresenteerde politieke actualiteiten. Hij laat zien hoe verschillend beeld en taal uitwerken in de politieke berichtgeving.

Let op: de voertaal van de avond is gedeeltelijk in het Engels.

donderdag 19 okt 2017, 20.00
Workspace
Deze 76 mensen waren aanwezig