De Stad

AUIW: Lijsttrekkersdebat

Lokale Democratie special: het eerste lijstrekkersdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.
woensdag 18 sep 2013, 19.30
wo 18 sep 2013, 19.30
Grote zaal

In april van dit jaar werd in Pakhuis de Zwijger het Manifest Lokale Democratie gepresenteerd. In de maanden daarvoor is er een intensieve dialoog gevoerd met burgerinitiatieven, wetenschappers, ambtenaren, politiek en andere deskundigen over burger- en maatschappelijke initiatieven als onderdeel van de democratie. Vertrekpunt was om vanuit de kracht, ambitie en vooral het doen van Amsterdamse burgers te zoeken naar mogelijkheden om wat wel participatieve of doe-democratie wordt genoemd te realiseren.

In dit eerste lijsttrekkersdebat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 voelen we politiek Amsterdam aan de tand over hun plannen met de lokale democratie van onze stad. Precies een half jaar voor de verkiezingen gaan de lijsttrekkers daarover publiekelijk in debat. Niet alleen een goed moment om naar de verschillen in ideeën te zoeken, maar ook een uitgelezen moment om voor te sorteren op gezamenlijke visies en ambities. De kernvraag is: hoe willen de verschillende politieke partijen gebruik gaan maken van de kracht en het initiatief van Amsterdamse burgers?

We beginnen de avond met de verhalen van de mensen uit de praktijk. Anita Groenink van Coop MidWest en Ik Geef om de Jan Eef, Firoez Azarhoosh van de Meevaart, Floor Ziegler van de Noorderparkkamer enMaartje Romme van Wetering Verbetering vertellen over wat zij aan het doen zijn in hun buurt en wat ze daarmee bereiken. Ze geven de lijsttrekkers alvast mee hoe zij hun relatie tot de overheid en de politiek zien.

Daarna zal Eisse Kalk namens de Burgerinitiatiefgroep Lokale Democratie het vernieuwde manifest presenteren, nadat deze de afgelopen maanden in de velen buurten is besproken. Frank van Erkel is Programmadirecteur Organisatieontwikkeling van de gemeenste Amsterdam en geeft een schets van de opgave voor de gemeente. Voor welke transitie zien zij zich gesteld en hoe moet het ambtenarenapparaat er over een paar jaar uitzien?

Bijzondere gast is Jacques Wallage (Rob). Hij zal een lezing geven naar aanleiding van het Rob rapportLoslaten in vertrouwen dat eind 2012 verscheen. Wallage constateert dat veranderingen in de verhouding tussen overheid en burger onvermijdelijk zijn. “Aan de rolverandering van de overheid ligt niets minder dan een paradigmashift ten grondslag. De omslag begint door ervan uit te gaan dat wat nodig is in de eerste plaats groeit in de samenleving en haar gemeenschappen. Daarop volgend ontstaat vanuit die samenleving mogelijk de behoefte aan ondersteuning vanuit de overheid. Het particuliere initiatief is leidend en daarbij moet worden geëxpliciteerd welke rol de overheid moet of wenst te spelen.”

Na het horen van al deze verhalen is het de beurt aan de lijsttrekkers. Aan Pieter Hilhorst (PvdA), Eric van der Burg (VVD), Jan Paternotte (D66), Rutger Groot Wassink (GroenLinks), Laurens Ivens (SP) enMarijke Shashavari (CDA) stellen we één vraag: Hoe wil je omgaan met initiatief van onderop op een concreet vraagstuk in de stad? Individueel vertellen ze wat zij concreet van plan zijn. Daarna gaan ze met elkaar en vooral de initiatiefnemers uit de stad in gesprek.

Met onder andere Pieter Hilhorst (PvdA), Eric van der Burg (VVD), Jan Paternotte (D66), Rutger Groot Wassink (GroenLinks), Laurens Ivens (SP), Marijke Shashavari (CDA), Jaques Wallage (Rob), Anita Groenink (Coop MidWest/Geef om Jan Eef), Firoez Azarhoosh, (Meevaart), Floor Ziegler(Noorderparkkamer), Maartje Romme (Wetering Duurzaam), Eisse Kalk (Stichting Agora Europa), Frank van Erkel (Programmadirecteur Organisatieontwikkeling Amsterdam) en Loes Leatemia (Lokale Lente).