Global Trends
Vrouwen Tegen Uitzetting x PdZ

Asielbeleid en de stad

Zijn afwijzingen van de IND wel altijd terecht? En wat kan Amsterdam betekenen met bijvoorbeeld stadsrechten?
vrijdag 27 mrt, 17.15
vr 27 mrt, 17.15
IJ Zaal

Om de Corona-crisis het hoofd te bieden en de gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken, heeft programmastichting Pakhuis de Zwijger alle publieke programma's t/m 6 april heeft geannuleerd.

Met in dit programma onder anderen

Eline Huisman
Onderzoeksjournalist Investico
Anouk Kootstra
Onderzoeksjournalist bij Investico en docent aan de University of Amsterdam
Els de Graauw
Associate Professor of Political Science at Baruch College, CUNY
Marjan Sax
Feminist, activist en mede-oprichter van verschillende feministische organisaties waaronder Mama Cash
Myra ter Meulen
Adviseur jeugdbeleid en preventie kindermishandeling
Alied Blom
Linguïst en zet zich in om de Amsterdamse 24-uurs opvang in goede banen te leiden
Mieke Maassen
Technisch en literair vertaler en actief bij Vrouwen Tegen Uitzetting.
Ellen Santen
Actief bij Vrouwen Tegen Uitzetting en begeleidt ongedocumenteerde vrouwen in asielprocedure

Als we politici mogen geloven, komen beslissingen van de IND over asielaanvragen zorgvuldig tot stand. Maar is dat wel zo? Journalisten Eline Huisman en Anouk Kootstra van Investico onderzochten de motivatie en de werkwijze van deze invloedrijke instelling. Zij doen vanavond verslag van hun bevindingen. In het tweede deel van de avond onderzoeken we de situatie in Amsterdam. Schiet het op met de 24-uursopvang? En wat zouden stadsrechten kunnen betekenen voor mensen zonder geldige papieren? In New York bijvoorbeeld kan iedereen een City-ID krijgen. Hoe werkt dat?

Dit programma wordt gemodereerd door Marjan Sax en Myra ter Meulen.

Over de sprekers

Eline Huisman
Eline Huisman deed voor Investico o.a. onderzoek naar de achterkant van het asielbeleid. Ze schrijft graag over macht, ongelijkheid en internationale ontwikkeling, en is co-auteur van Lobbyland, de geheime krachten in Den Haag (De Geus, 2016).

Anouk Kootstra
Anouk is gepromoveerd in de politicologie aan de Universiteit van Manchester op een onderzoek naar de gevolgen van immigratie voor de publieke steun voor de verzorgingsstaat. Voor Investico deed ze onder meer onderzoek naar de manipulatie van criminaliteitscijfers, de aanpak van drugscriminaliteit in Brabant en de manier waarop de IND de geloofwaardigheid van asielzoekers beoordeelt.

Els de Graauw
Els de Graauw is Associate Professor in Political Science aan Baruch College, the City University of New York. Ze doet onderzoek naar het lokale integratiebeleid van (ongedocumenteerde) immigranten en vluchtelingen in de Amerikaanse context. Ze deed onderzoek naar de City-ID cards en schrijft een boek over ‘city immigrant affairs offices’.

Marjan Sax
Marjan Sax is politicoloog en zet zich sinds de jaren zeventig in voor feministische issues. Zij werkt als onafhankelijk adviseur in de goede-doelensector en is o.a. gastdocent op de Hogeschool Windesheim bij de afdeling Fundraising en Grantmaking. Zij is oprichter van stichting Mama Cash, het eerste internationale fonds voor vrouwenrechten. Sax is betrokken bij Vrouwen Tegen Uitzetting en bij We Are Here.

Myra ter Meulen
Myra is adviseur jeugdbeleid en preventie kindermishandeling. Ze werkte voor Humanitas, Kinderpostzegels, diverse gemeenten en als vaste adviseur van Defence for Children o.a. in Kosovo, Albanië en Georgië. Ze is oprichter van Handelingsprotocol.nl. Myra is actief in de abortusbeweging, was negen jaar lang bestuurslid bij Mama Cash en is al heel lang actief bij Vrouwen Tegen Uitzetting.

Alied Blom
Alied is linguÏst, is werkzaam geweest als docent Nederlands voor buitenlanders aan de TU Delft. Sinds 2007 is ze actief bij Vrouwen Tegen Uitzetting. Ze houdt zich vooral bezig met de problematiek van de Ethiopische Eritreeërs asielzoeksters. Ze doet verwoede pogingen om de Amsterdamse 24-uursopvang in de goede richting te sturen.

Mieke Maassen
Mieke is freelance technisch en literair vertaler. Sinds 1998 zet ze zich binnen VTU in voor rechten voor vluchtelingen/vrouwen in Nederland. Ze is vooral geïnteresseerd in hoe taal werkt. Ze is geboren in Brabant en kwam in 1985 als gelukzoeker naar Amsterdam.

Ellen Santen
Ellen was tot 2000 leidinggevende in de Open School voor Volwassenen (later R.O.C.). Ze is een gewaardeerd lid van Vrouwen Tegen Uitzetting en begeleidt ongedocumenteerde vrouwen in hun asielprocedure.